Tulldeklarationer

Kundcase
Brav Norway (fd. Swix) distribuerar till hela världen. Med tullager eliminerar de dubbla tullavgifter vid distribution in och ut ur Norge. Driftschef Torbjörn Haugen berättar mer:
card tile air freight blue digital
White Paper
Maximize ecommerce potential by automating Section 321 Type 86 entries

Uppnå bättre efterlevnad av aktuella tullregler samt skicka tulldeklarationer på ett effektivt sätt


Descartes erbjuder en kraftfull lösning för global och snabb klassificering av varor och hantering av tullar, som automatiskt registrerar varje steg i efterlevnadsprocessen.

digitala tulldeklarationer från Descartes

Hantera komplexa import och export-processer effektivt, samtidigt som du säkerställer att deklarationerna överensstämmer med kraven från den aktuella tullmyndigheten.


Importhanteringsmodulen säkerställer att importdeklarationen överensstämmer med tullmyndigheternas krav och gör det möjligt att skapa en SAD (Single Administrative Document) Validering av din deklarationsinformation utförs före och under inlämningen för att säkerställa att inga obligatoriska uppgifter saknas, vilket undviker risken att få avslag från tullmyndigheterna. 

Med vår modul för exporthantering kan du effektivt hantera komplexa exportprocesser, garantera att överensstämmelser följs genom digital anslutning till den aktuella tullmyndigheten. Exportadministrationsdokumentet (EAD) kan skapas snabbt och enkelt. Validering av din deklarationsinformation utförs före och under inlämningen för att säkerställa att inga obligatoriska uppgifter saknas, vilket undviker risken att få avslag från tullmyndigheterna. 

"Genom att använda Descartes lösning för tullhantering får vi full kontroll över våra import- och exportdeklarationer. När man har tullager är det mer flexibelt att ha ett eget system, vi kan snabbare och säkrare få den översikt som är nödvändig för vår tullhantering"

-Torstein Klokk Pettersen, ekonomichef på Sverre W. Monsen AS.


Vill du prata med en av våra experter?


Mer information


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, E-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.