När omständigheterna är utmanande ska din leveransorganisation snabbt kunna anpassa distributionen utifrån varierande efterfråga av vissa varor. Med stöd för både ruttplanering och transportköp minskar också påverkan på mottagaren. Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt många kunder att optimera sin leveranskedja och uppnå en effektiv distribution av sina varor när leverans behövs, till den plats där de behövs.

På vårt webinar berättar vi mer om hur strategisk ruttplanering ger olika fördelar för företagens olika behov:

- Stark Group har minimerat väntetiden för leverans av material ut till byggarbetsplatser

- Pågen fick mer effektiv planering av veckoschema och dessutom mer klimatsmarta transporter

- Iceand Post gick från traditionell postleverans till paketleveranser och med full visibilitet

Se videon på YouTube

Mer om ruttoptimering från Descartes

Vi har lösningar for hela leveranskedjan

STARK GROUP, Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.

Per Rimkjær, Project & Transport Manager hos STARK GROUP berättar hur:

Se videon på YouTube

Mer om ruttoptimering från Descartes