Genom att 2XU använder Descartes lösning för tullhantering, kan de minska kostnaderna för skatter och avgifter i samband med import och export av varor mellan Sverige och Norge.

Läs hela nyheten på Logistikk & Ledelse