Med över 50 kunder som under 2020 gick över till molnet för sin tullhantering siktar nu Descartes mot nya mål. Med fler leveranser, till följd av en alltmer omfattande e-handel, siktar företaget mot ökad expansion i Norden med fler kunder och fler anställda. Med fler leveranser, till följd av en alltmer omfattande e-handel, siktar företaget mot ökad expansion i Norden med fler kunder och fler anställda.

2020 var ett framgångsrikt år för Descartes, det kanadensiska företaget med nordiskt kontor i Malmö, som levererar lösningar inom ruttoptimering, tullhantering och Transport Management till företag världen över. Över 50 kunder valde att förra året gå över till Descartes molnbaserade tullösning GCT. En utveckling som pågått i några år, men som verkligen intensifierades i samband med att pandemin tog fart. Lars Persson, försäljningschef Norden, och ansvarig för tull, menar att utvecklingen visserligen gått fortare än företaget planerade för, men att förra årets stora migrering av kunder inte förvånar honom.

– Vi hade sett framför oss att många av våra kunder skulle göra förflyttningen till molnet inom de kommande åren, men att det skulle gå så här fort hade vi väl inte riktigt räknat med. Vi ser nu hur våra kunder, genom att ha allt i molnet, får en betydligt enklare och smidigare hantering av sin tullprocess, vilket givetvis är något vi strävar efter. Kan vi underlätta för kunden och minska den administrativa bördan har vi lyckats. Jag tror att vi närmsta tiden kommer få se fler kunder som väljer våra lösningar, då den ger snabba och tydliga effekter på verksamheten, säger Lars Persson.

Flera fördelar att vänta

Att gå över till en molnbaserad tullhantering, som Descartes GCT-lösning, har flera fördelar. Kunderna får bland annat möjlighet att elektroniskt ta emot och hantera tulldokument och automatiskt generera export- och importdokumentation i en helt integrerad process.

– Vår tullösning GCT är främst riktad till företag med höga krav på en effektiv tull- och transporthantering, och samtliga av de kunder som nu gått över till molnet har just höga krav på sina leveranser. Av erfarenhet vet vi att GCT hjälper till att reducera våra kunders kostnader för tullhanteringen och automatisera deras tullprocesser. Det ska bli jätteroligt att fortsätta jobba tillsammans med de här kunderna för att de ska få ännu bättre kontroll över sina leveranser, säger Lars Persson.

Ska gynna utvecklingen på västkusten

Ett av de företag som valt att gå över till GCT är HallandsHamnar, en av Sveriges tio största hamnar, och som idag räknas som den moderna tidens logistikföretag. Företaget, med verksamhet i Halmstad och Varberg, erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och lagertjänster. För att fortsätta kunna skapa tillväxt, ge långsiktigt god lönsamhet och gynna utvecklingen på västkusten valde företaget att införa tullhantering från Descartes.

– Vi valde GCT för att vi helt enkelt ser stora vinster med det. Vi ser hela tiden över vårt sätt att arbeta och vilka verktyg vi använder oss av för att bli smartare och mer effektiva. Med GCT-lösningen från Descartes kan vi ett betydligt enklare sätt än tidigare sköta vår tullhantering och våra kontakter med olika speditörer, säger Henrik Nanfeldt, Operativ chef på HallandsHamnar.