Polarbröd är femte generationens familjeföretag med rötter i Älvsbyn, i norra Sverige. Företaget startades 1879 och drevs från början som ett konditori, men är idag en koncern som omsätter närmare 1 miljard kronor. Företaget ägs av barn och barnbarn till grundarna, Greta och Gösta Nilsson och drivs av huvudägarna systrarna Karin Bodin och Anna Borgeryd.

I dag har Polarbröd 340 anställda och är det tredje största brödföretaget i Sverige. De exporterar främst till Norge och Frankrike men också till Storbritannien, Spanien, Finland, Island och de flesta länder i Europa.

Mer kontroll och snabbare tull-processer med Descartes tullhantering

– För oss är det förstås viktigt att kontrollera våra exporterade varor. Via Descartes program kan vi direkt skicka all information som Tullverket behöver elektroniskt och informationen synkas med våra övriga system på företaget. Tullverket i respektive land kan i sin tur starta direkt med att behandla våra ärenden. Det är otroligt mycket lättare att använda det här systemet än som vi gjorde tidigare då vi var tvungen att fysiskt skicka in papper, säger Niklas Östman, transportplanerare på Polarbröd.

-Tidigare skickade Polarbröd in all information fysiskt till Tullverket. Därefter skulle ärendet behandlas och stämplas för att till sist skickas tillbaka till Polarbröd. Det kunde ta flera dagar. Att använda Descartes kändes helt naturligt.

Lösningen

-Det fanns andra alternativ när vi köpte in systemet, men det här var det som vi tyckte fungerade bäst. Vi har haft Descartes programvara i drygt 15 år och vi tycker att det har fungerat mycket bra, säger Niklas Östman.

-Det vi tycker är bra med Descartes är att de hela tiden utvecklar programmen och göra dem alltmer användarvänliga. Systemet synkar med våra övriga affärssystem och vi får snabb respons från Tullverket.

Polarbröd valde att använda Descartes system efter att ha fysiskt skickat in dokumenten för deras ärenden till Tullverket. Steget att gå från fysiskt till elektroniskt var mycket viktigt och har underlättat stort. Descartes ger Polarbröd en detaljrik information om produkterna och de får ökad kontroll över hela processen. Systemet gör det möjligt att säkra regelefterlevnad och strömlinjeforma tulldeklarationsprocessen.

Resultat

• Bättre tillgång till information - Med Descartes lösning kan Polarbröd snabbt få tillgång till tullrelaterade uppgifter så att företaget snabbt kan få lasten genom tullen och mer strömlinjeformad kommunikation.

• Förenklad rapportering - Descartes lösning har gjort det möjligt för Polarbröd att lagra deklarationsrelaterad information. Detta inkluderar avancerade bokföringsfunktioner som är väsentliga för gränsöverskridande deklarationer.

• Standardiserade processer - Descartes lösning ger Polarbröd en centraliserad deklareringsmetod för bolaget och dess tullombud.

• Regelefterlevnad – Polarbröd har också fått bättre kontakt med tullombud och därmed förbättrade deklarationsprocesser, fått mer exakta tullberäkningar och lättare fått information från de som är del av leveranskedjan.