Descartes lösning med elektronisk och automatiserad hantering av tulldeklarationer och tullager ger effektivare hantering och samtidigt möjlighet för DB Schenker att erbjuda kunderna nya tjänster.

”Vi vill uppnå en modernare tullhantering samtidigt som ny EU-lagstiftning innebär stora utmaningar i att hålla vårt gamla system uppdaterat. Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”, säger Mikael Eriksson, Head of Customs på Schenker AB i Sverige.

GCT underlättar tullhanteringen

Med GCT från Descartes får DB Schenker nu en gemensam tullhanteringslösning för verksamheterna i Sverige, Norge och Danmark. Systemet ger bland annat möjlighet att ta emot och hantera tulldokument elektroniskt. Det höjer också produktiviteten genom att automatiskt generera exportdokumentation tillsammans med motsvarande importdokumentation länderna emellan i en integrerad process.

”Vi är glada och stolta över att kunna bidra till DB Schenkers utveckling och framgång”, säger Lars Persson, Sales Director Nordic Region på Descartes.

”Descartes kompletta Saas-lösning för tullhantering är alltid uppdaterad för att uppfylla gällande krav och regleringar, och hanterar effektivt en stor mängd tulldeklarationer med hög grad av automatisering. Descartes uppfyller våra krav som en global etablerad helhetsleverantör av ett komplett och beprövat tullsystem. Vi är en del av en stor internationell koncern och det är viktigt att våra leverantörer är på samma nivå." -Mikael Eriksson, Head of customs på Schenker AB Sverige

Om DB Schenker

DB Schenker ingår i Deutsche Bahn AG:s globala transport- och logistikdivision och är världens ledande logistikleverantör med 72 000 anställda på 2 000 platser. Företaget erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar.

DB Schenker i Sverige har 4 000 medarbetare och finns representerade på ett 50-tal platser.