Nu pågår för fullt implementeringen av Descartes plattform för Transportation Management (TMS) hos dagligvarukoncernen Axfood. Implementeringen av den nya plattformen innebär bättre optimering av alla ingående och utgående varuflöden inom koncernen.

Dagab, Axfoods inköps och logistikbolag ansvarar för koncernens samtliga transportflöden och är därmed primär mottagare av Descartes plattform. Lösningen kommer att användas för leverans från leverantörer, leverans till Axfoods egna butiker och grossistkunder, samt hemleveranser.

Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes:

-I ett och samma system kommer Axfood kunna göra optimala val mellan egna/inhyrda fordon och externa transportaktörer, optimera rutter för minimering av körsträckor och automatiskt välja transportföretag baserat på kostnad och servicegrad. Dessutom operationellt utföra och övervaka transporter till slutdestination, avisera kunder om pågående leverans och via en mobilapp utföra elektronisk leveransbekräftelse.

Helena Blom, Transportchef på Dagab kommenterar själva valet av Descartes så här:

-För oss var det viktigt att hitta en partner som kunde lösa alla olika flöden i en och samma plattform. Och ett system som kändes modernt till det moderna logistikcenter vi bygger. Descartes som leverantör svarade upp mot detta. Dessutom kommer plattformen vara en viktig pusselbit för att vi ska kunna klara våra hållbarhetsambitioner. Med bättre nyttjande av fordon och optimerade rutter, dvs bättre fyllnadsgrad och total färre körda km, ger det ett positivt resultat på företagets kostnader och inte minst miljöpåverkan.

Efter den första piloten i Göteborg hösten 2020, pågår en intensiv utrullning av transportstyrnings-lösningen till Axfoods övriga regioner med mål att vara färdiga när Dagabs nya logistikcenter i Bålsta tas i drift.