Descartes förvärvar det brittiska företaget Peoplevox, som bland annat erbjuder molnbaserat eWMS för e-handelsföretag. Genom förvärvet stärker Descartes sin portfölj av e-handelslösningar.

Peoplevox, med huvudkontor i London, Storbritannien, kopplar sitt webbaserade eWMS till kundens webbshop, lagda beställningar görs automatiskt om och skickas som plock- och packlistor till företagets mobila enheter för att sedan gå vidare till leveranssystemet. Förvärvet av Peoplevox är en viktig del i Descartes långsiktiga plan att stärka sin globala närvaro och ledande position på marknaden.   

– Lyckade leveranser inom e-handeln kräver flexibla system som kan skalas upp och ner beroende på efterfrågan, samtidigt som de komplexa kopplingarna till försäljnings- och leveranskanalerna bibehålls. Vårt webbaserade eWMS är utvecklat just för det och ger kunderna stora konkurrensfördelar. Tillsammans med Descartes får vi nu en möjlighet att stärka vår räckvidd och med integrationen av ny teknik kommer vi kunna hantera hela livscykeln av nationella och internationella e-handelsleveranser," säger Jonathan Bellwood, grundare av Peoplevox.

Descartes logistiknätverk är idag det största multimodala nätverket av logistikintensiva företag i världen, med användare av företagets molnbaserade tjänster i över 160 länder. Förvärvet av Peoplevox möjliggör för Descartes att nå fler kunder och marknader, exempelvis direkt-till-konsument-företag (DTC), e-handelsföretag och traditionella butiker som vill förbättra sin onlinenärvaro.

"I tillägg till vår investering i Tyskland, den ledande europeiska marknaden för specialiserad e-handel, har vi nu även närvaro i England, den näst största marknaden, genom förvärvet av Peoplevox. Det gör det möjligt för oss att erbjuda fler e-handlare och återförsäljare i Europa fullt stöd genom hela deras leveranskedja," kommenterar Paul Simon Thomas, försäljningsdirektör EMEA, Descartes Systems Group.

 För Descartes nordiska verksamhet har förvärvet stor betydelse då den svenska e-handelsmarknaden expanderar i hög takt. I 2019 års E-barometer, som tas fram av PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research redovisas siffror över den svenska e-handeln. Tillväxten under 2019 landade på 13 procent, och den totala e-handelsomsättningen summeras till 87 miljarder kronor.

– Peoplevox adderar viktig kunskap och erfarenhet till ett växande verksamhetsområde för oss, nämligen e-handeln. Vi är väldigt glada över att Peoplevox blir en del av Descartes och ger oss ännu bättre möjligheter att hjälpa de företag som driver e-handel med egna varumärken,” tillägger Lars Persson, VP Sales Nordic Region.