Inom många branscher, till exempel distribution och handel, är sista milen-leveransen en viktig del i företagens leveransstrategier. Med en e-handel som ökat betydligt under det senaste året har sista milen-leveransen blivit allt viktigare och utgör idag en betydande del av kundens köpupplevelse. Enligt Postnords senaste E-barometer för första kvartalet 2021 hade e-handeln en tillväxt på 53 procent jämfört med samma period förra året, vilket ställer stora krav på leveranserna. Dan Hellström, Senior Account Executive på Descartes i Norden, kommenterar siffrorna och vikten av smarta och effektiva sista milen-leveranser.

Strategier och resurser för den sista milen utvecklas snabbt och blir allt viktigare för företagens lönsamhet och kundrelationer. Det som ansågs vara bästa praxis för bara två år sedan har med e-handelns framfart idag blivit en norm.

”Förmågan att snabbt, tillförlitligt och med precision kunna leverera en vara ut till kund och samtidigt erbjuda mervärdestjänster som exempelvis montering eller bortskaffande av förbrukat förpackningsmaterial, förbättrar kundrelationerna och ökar intäkterna. Att hålla utlovade leveranstider vet vi är extremt viktigt för att göra dagens kunder nöjda. Med kunder som också kräver betydligt kortare leveransintervall än tidigare ökar komplexiteten och koordinationsbehovet vid sista milen-leveranser.”

-Dan Hellström. Senior Account Executive på Descartes i Norden

Hantera utmaningarna med planering och struktur

Enligt E-barometern, som tas fram av PostNord tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research, ökade e-handeln mer under årets första månader än någonsin tidigare. Enligt rapporten ökade e-handeln med 53 procent, vilket kan jämföras med de 40 procent som e-handeln växte med under helåret 2020. Allt fler har börjat handla på nätet och i stort sett alla branscher ökar, vilket givetvis skapar en del utmaningar för företagen. Men genom en optimerad leveransplanering och en utbildad arbetsstyrka som följer fastställda arbetssätt och riktlinjer kan företagen klara de utmaningar som kommer med sista milen-leveranser.

”En planering som följer uppsatta riktlinjer måste också kombineras med någon lösning för ruttoptimering. Helt enkelt för att kunna få fram bästa möjliga modell för leveransen och för att kunna identifiera de rutter som både ökar kundupplevelsen och maximerar lönsamheten. Med ruttoptimering kan man erbjuda sina kunder snabbare leveranser, tajtare leveransfönster samt flera olika mervärdestjänster. Tekniken möjliggör också för den som är ansvarig att kunna säkerställa förarnas effektivitet, status och säkerhet. Dessutom får förarna möjlighet att kunna kommunicera sin status till kontoret på ett enkelt sätt och se till att rätt varor levereras till kunden”, avslutar Dan Hellström.

Ta del av Postnords E-barometer här.

Vill du prata med en av våra experter?