Vad är Last Mile Delivery?


Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Last Mile Delivery (sista milen-leveranser) i en FAQ. Hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Här får du svar på följande frågor:


  1. toc

Vad är Last Mile Delivery?

Last Mile Delivery, eller "sista milen-leveranser" som det också kallas, är den sista transporten av en kundbeställning från till exempel en speditionscentral eller butik till slutkunden. Detta utförs oftast av pakettransportföretag, budföretag, speditionsföretag eller privata fordon.

Varför är Last Mile Delivery så viktigt? 

Inom många branscher, till exempel distribution och handel är sista milen-leveranser en viktig del i företagens konkurrensstrategier. Förmågan att snabbt, tillförlitligt och exakt kunna leverera till kunder och samtidigt erbjuda mervärdestjänster som dynamisk schemaläggning av leveranser kan förbättra kundrelationer och öka intäkterna. E-handel har ökat betydligt och därmed har sista milen-leveranser blivit allt viktigare och den utgör en betydande del av konsumentens köpupplevelse. 

Varför bör du göra en kapacitetsutvärdering av din Last Mile Delivery? 

Strategier och kapaciteter för sista milen-leveranser utvecklas snabbt och blir allt viktigare för lönsamhet och kunddifferentiering. Det som ansågs vara bästa praxis för bara två år sedan har idag blivit en norm. Distributörer och handlare använder systemen för att förbättra sin konkurrenskraft och öka intäkterna. Eftersom sista milen-leveranser är så viktig för kunderna är kapacitet och prestanda avgörande för många företag inom distribution och handel. De som inte använder det bästa arbetssättet riskerar att förlora de konkurrensfördelar de kan ha.  

Det är inte bara fysisk förmåga som växlar snabbt utan även tekniken för sista milen-leveranser och användningen av de data som genereras. Ledande distributörer och återförsäljare använder teknik och data för att öka sina leveransprestationer och erbjuda mer avancerade leveranstjänster. Dessa data används för att omsätta kundupplevelsen och engagera kunderna från den tidpunkt då de väljer en utkörningstid, under köpprocessen och fram till de kvalitetsstudier som utförs efter leveransen. 

Vilka är utmaningarna för Last Mile Delivery? 

Det finns fyra omfattande utmaningar som rör Last Mile Delivery. Den första är att kunna leverera konsekvent. Att hålla utlovade leveranstider är extremt viktigt för att kunderna ska vara nöjda. Den andra är att hålla nere leveranskostnaderna. Sista milen-leveranser kan vara mycket dyra. Det är viktigt att kunna erbjuda effektiva leveranstjänster som uppfyller kundernas efterfrågan utan att det påverkar lönsamheten.

Den tredje är precision och snabba reaktioner vid leveranserna. Kunderna kräver nu kortare leveransintervall och kortare ledtider vilket ökar komplexiteten och koordinationsbehovet vid planeringen av den sista milen. Den fjärde är förmågan att erbjuda mervärdestjänster under leveranserna. Mervärdestjänster kan ge konkurrensfördelar och ytterligare intäkter, men de ökar samtidigt komplexiteten och behovet av koordination för den sista milen-leveransen. 

Hur kan du klara de utmaningar som kommer med Last Mile Delivery?

Bättre planering och en bättre utbildad arbetsstyrka som följer stipulerade arbetssätt och policyer är lösningen för att klara utmaningarna. Planeringen ska täcka in de begränsningar samt driftpolicyer som finns och åtgärder i och arbetssätt som förekommer i verkliga livet. Detta måste kombineras med optimeringssystem som kan ta fram modeller för sista milen-leveranser, samt skapa rutter som ger bästa kundservice och maximerar lönsamheten.

Genom optimerad planering kan du även klara komplexiteten med kortare ledtider, tätare tidsintervall och mervärdestjänster. Personalens effektivitet kan förbättras genom mobilteknik som leder dem genom utkörningarna, låter dem kommunicera sin status till speditionscentralen och ser till att rätt varor levereras till kunden. Förarna kan övervakas och du kan kontrollera att de följer färdvägarna, tar rätt leveransinformation och kör på ett säkert sätt. 

Inom många branscher, till exempel distribution och handel, är Last Mile Delivery en viktig del i företagens leveransstrategier. Med en e-handel som ökat betydligt under det senaste året har sista milen-leveransen blivit allt viktigare och utgör idag en betydande del av kundens köpupplevelse.

Enligt Postnords senaste E-barometer för första kvartalet 2021 hade e-handeln en tillväxt på 53 procent jämfört med samma period förra året, vilket ställer stora krav på leveranserna. Du kan läsa mer om Postnord E-barometer här.

/Dan Hellström


Vill du prata om sista-milen leveranser med våra experter?

Vi hoppas du har nått nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan öka sin effektivitet genom Last Mile Delivery? Tveka inte att höra av dig till oss!

Mer information


Webinar: Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?

Intervju: Strategisk ruttoptimering
Våra experter svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.