2023 har varit ett övergångsår för logistik- och transportnäringen. Under 2024 kommer en avtagande ekonomisk tillväxt i kombination med förhöjda kostnader hålla trycket på branschen att bli mycket mer produktiv och förnya sina arbetssätt. Här är de fyra trender som kommer att forma logistik- och transportbranschen 2024 och vad beslutsfattare behöver göra för att dra nytta av dem.

Fortsatt brist på arbetskraft. Att hitta kvalificerad personal kommer att vara en utmaning även under 2024. Det finns en allmän brist på tillgänglig personal inom alla branscher och arbetstagare kommer att fortsätta att flytta mellan branscher för att hitta de högsta lönerna eller de mest gynnsamma arbetsvillkoren. Logistik- och transportbranschen kommer att behöva fokusera på strategier för att behålla sin personal och införa mer automation så att arbetsplatsen upplevs mer modern.

Kostnad, kostnad, kostnad. Stigande kostnader för arbetskraft-, bränsle- och andra investeringar kommer att hålla logistik- och transportföretagen fokuserade på att minska kostnaderna. Traditionella sätt att driva verksamhet kommer att utmanas när företagsledningen kämpar för att upprätthålla vinstmarginalerna. Logistik- och transportverksamheter måste bli mycket kreativa 2024 och arbeta strategiskt för att identifiera förändringar i försörjningskedjans nätverk, inköpsstrategier, transportsätt och service som kan minska kostnaderna.

Det är kundupplevelsen, inte kundservicen. Definitionen av en framgångsrik kund har gått från kundservice till kundupplevelse. Verksamheter inom logistik- och transport kommer inte längre att uppskattas för en leverans inom ett brett tidsfönster utan insyn i leveranstiden. År 2024 kommer kunderna att förvänta sig större leveransprecision, tillförlitlighet och åtkomst till leveransstatus i realtid i syfte att förbättra leveransen eller för att hantera avvikelser. Logistik- och transportföretag måste se till att deras leveransprocesser och system på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt kan boka snävare tidsfönster, hjälpa förarna att uppfylla sina leveranslöften och elektroniskt engagera kunden under hela leveransen. För de som använder sig av en tredjepartsleverantör bör förvänta sig samma förmåga att integrera boknings- och spårningsdata som hos kunden.

Nya affärsmodeller. Fokus kommer att ligga på att nyttja nya logistikbaserade affärsmodeller och elektronisk kundkontakt för att minska kostnaderna och möta kundernas ökade förväntningar. Transport- och logistikbranschen går från fasta leveranscykler för B- och C-kunder till hybridrutter som kombinerar fasta leveranser för sina A-kunder med dynamiska leveranser för B- och C-kunder. Miljövänliga leveransalternativ kommer också att påverka logistik- och transportverksamheter. Kombinationen av nya leveransmodeller, t.ex. att gruppera beställningar för en enda veckoleverans eller att använda teknik för att identifiera de mest hållbara leveransalternativen redan i köpprocessen, kommer inte bara att ge kunderna de miljövänliga leveransalternativ som de i allt högre grad kommer att vilja ha under 2024, utan också minska leveranskostnaderna.

Distributörernas förmåga att införa nya strategier och tankesätt i verksamheten kommer att vara skillnaden mellan ett utmanande 2024 och ett framgångsrikt 2024.

/Lars Persson, nordisk försäljningschef, Descartes