Genom ruttplaneringsverktyget Winroute från Descartes får Pågen mer effektiva transporter. Tack vare det nya systemet får Pågens medarbetare även ett verktyg som underlättar deras arbetsplanering samtidigt som man konstaterar att löftet till kunderna bibehålls.

Läs hela nyheten på Butiksnytt.se