I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och leveranstjänster och en optimering av fyllnadsgrader och returtransporter.

Deltagare i samtalet är Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik, Linköpings universitet, Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes Systemes, Magnus Swahn, verksamhetsansvarig för Nätverket för Transport och Miljö (NTM) och Sofia Leffler Moberg. Hållbarhetschef på PostNord.

Samtalet leds av Stefan Karlöf, Supply Chain Effect. Tack även till Jan Jakobsson, PostNord. Avsnittet sponsras av Descartes Systemes. Logistik & Supply Chain produceras av PostNord och Supply Chain Effect

Lyssna på #18.Hållbara Transporter via Suppy Chain Effect på LinkedIn