Nordens ledande logistikleverantör PostNord väljer Descartes helhetslösning för sitt nya tullsystem.

Vi sökte en standardlösning och Descartes har erfarenhet av postverksamhet. Descartes systemlösning möter många av våra befintliga processer och krav, säger Madelene Klingevik, projektledare för PostNord Customs, bolagets nya gemensamma tullsystem. PostNord använder idag ett flertal olika system för att hantera flödet av brev, paket och andra försändelser. Men nu har kundernas allt högre förväntningar, inte minst när det gäller gränsöverskridande transporter, gjort en förändring nödvändig för att koncernen inte ska tappa konkurrenskraft.

Vi har idag flera olika systemlösningar där varje system har sina utmaningar. Vi har höga krav på utbyte av elektronisk data för att säkerställa effektivitet och kvalitet, och med hjälp av ett gemensamt system kan vi uppnå kostnadseffektivitet och flexibilitet, säger Madelene Klingevik. Med Descartes integrerade helhetslösning får PostNord snabbare och enklare utbyte av information över gränserna, flexibilitet i tullhanteringen och gemensam kvalitetsuppföljning – allt i ett och samma system.

Vi är stolta över att PostNord valt vår helhetslösning och vi är glada att även kunna bidra med vår erfarenhet inom tullhantering för att hjälpa PostNord att uppnå sina mål, säger Lars Persson, Sales Director Nordic Region på Descartes Systems Group.
###

Om PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer på www.postnord.com

Om Descartes

Descartes är global marknadsledare inom efterfrågestyrda lösningar för programvarutjänster med fokus på att förbättra produktivitet, prestanda och säkerhet för logistikintensiva företag. Våra kunder använder våra modulära, molnbaserade lösningar för att planera, schemalägga, spåra och utvärdera transportresurser; planera, fördela och verkställa leveranser; analysera, granska och betala transportfakturor; få tillgång till globala handelsdata; lagra tull- och säkerhetsdokument för import och export - och en lång rad andra logistikprocesser genom att delta i världens största, nätverksbaserade multimodulära logistikgemenskap. Vårt huvudkontor ligger i Waterloo, Ontario i Kanada, men vi har kontor och samarbetspartner över hela världen. Läs mer på www.descartes.com. För mer information kontakta gärna: Lars Persson, Sales Director Nordic Region på Descartes Systems Group: 070-637 63 19