Descartes kommenterar de nya kraven från EU

Just nu pågår ett förändringsarbete för hur företag i hela Europa lämnar tulldeklarationer till tullmyndigheter. Det är därför viktigt att förbereda sig inför de förändringar som kommer inom ramen för UCC (Union Customs Code). Ghassan Rassoul, nordisk Product manager på Descartes, ledande systemleverantör med lösningar inom Tullhantering, Ruttoptimering och Transport Management, kommenterar förändringarna.  

-Vi är redo med välbeprövad funktionalitet för hantering av import, export, tillfälligt lager, tullager och skapande av nödvändiga tulldeklarationer i ett enda system. Vi följer noga utvecklingen och våra lokala tullexperter finns tillgängliga för att diskutera förändringarna och svara på eventuella frågor, säger Ghassan Rassoul. 

Tullverket har meddelat att det gamla importsystemet kommer att fungera fram till den 31 december 2022, vilket innebär att alla förändringar måste vara implementerade innan årsskiftet. Först ut i Sverige är det nya importsystemet (standardtulldeklaration och förfaranden för övergång till fri omsättning) med start under våren 2022 och därefter kommer övergången till det nya exportsystemet, ICS2 för flygfrakt, NCTS fas 5, att ske.  

-Förändringarna påverkar inte bara tullmyndigheter. Så småningom kommer alla företag som lämnar tulldeklarationer i Sverige behöva byta till Tullverkets system TESS. Det är av största vikt att företag nu ser över sin tullhantering och inte väntar med att ta reda på vilka anpassningar som behöver göras, säger Ghassan Rassoul. 

Till företagens hjälp har Descartes samlat alla nya processer och datum för de kommande förändringarna i en eBok.

Här kan du även ta del av Tullverkets tekniska specifikationer.   

Ghassan Rassoul
Product Manager, Nordics