E-handeln fortsätter att växa – Så skapar du framtidsäkra och hållbara hemleveranser i en skakig omvärld 


Med anledning av rådande förarbrist, höga kostnader och en skakig omvärld är det idag många e-handlare som kämpar med att uppfylla konsumenternas krav på snabba och smidiga hemleveranser. Som tillägg står även miljöansvar högt på agendan när konsumenterna ska välja hemleveranser, men frågan är huruvida snabba och smidiga hemleveranser verkligen är hållbara? 

E-handeln växer, konsumentbeteenden förändras succesivt och höga krav på snabba och hållbara leveranser har utvecklats. Men hur ska e-handlare gå till väga för att uppfylla konsumenternas krav och framtidssäkra hållbara hemleveranser? Andrew Tavener, marknadsansvarig på Descartes, ger sin bild av framtidens leveranser.  

Nya tekniker och innovationer  

Den ökade e-handeln har skapat utmaningar inom logistik, ekonomi och miljö. För att minska utsläpp och öka effektiviteten bör företag testa nya fordonsalternativ, däribland elfordon, drönare och automatiska leveransrobotar. Dessa innovationer kommer med flera möjligheter men också utmaningar som stigande elpriser. Det gäller för e-handeln att våga testa nya tekniker och innovationer samt säkerställa effektiv schemaläggning och ruttplanering anpassat efter konsumenternas efterfrågan.  

Vidta omedelbara åtgärder 

Företag har inte råd att vänta på att framtiden ska definieras, utan behöver vidta omedelbara åtgärder. De behöver hitta lösningar för att maximera användningen av den befintliga fordonsflottan, som att tillexempel automatiskt använda elbilar till ”Clean Air Zones” eller inkludera cyklar i ruttplaneringen för kortare leveranser. Vidare kan data ge goda insikter för framtidens leveranser. Genom artificiell intelligens och maskininlärning får e-handlarna dessutom en mer träffsäker ruttplanering, mer precis ankomsttid och möjlighet till automatiserade förbättringsförslag.  

Ge konsumenterna fördelen att välja  

Enligt Postnords E-barometer för helåret 2021 är det viktigaste för konsumenten att kunna välja hur varan ska levereras. Tätt därefter kommer valet av datum. Genom att möta konsumenternas förväntningar på hemleveranserna kan antal onödiga returer minimeras. Ökad kundnöjdhet och lyckade leveranser kan uppnås genom att erbjuda konsumenterna ett urval av datum och tider och onödiga resor kan elimineras genom att erbjuda en optimerad leveranstid samt möjlighet till ombokning.  

Hur framtidens leveranser kommer att se ut är svårt att förutspå. Men sannolikt är att konsumenternas efterfrågan kommer att öka och för att kunna tillmötesgå kraven krävs en framtidsäker lösning. Detta kräver att e-handlare inte låter ovissheten inför framtiden hindra dem från att göra relevanta åtgärder redan idag.