Menu

Våra lösningar

Få fördelar med Descartes moderna och konkurrenskraftiga logistiklösningar:

Den enkla, eleganta syntesen av nätverk, applikationer och community

Den mest flexibla och heltäckande sviten med lösningar för färdplanering, färdutförande, regelefterlevnad för vagnpark/förare-fordon och prestandahantering.

Breda och djupa lösningar för multimodal transportplanering, leverans och lagerstyrning, avtalshantering för transportföretag, prestandahantering för leverantör/transportföretag, transportgranskning och logistikflödeskontroll för optimering och styrning av varurörelser från beställning till mottagning.

En heltäckande lösningssvit med avancerade deklarationsmöjligheter, multimodal säkerhetsregistrering för länder runt om i världen och tillgång till världens ledande globala handelsinnehåll, kontroll av handelsrestriktioner, lastsäkerhet och import/export av handelsdata

Den enkla, eleganta syntesen av nätverk, applikationer och community

Domänrika backoffice-lösningar för leveranshantering, transportbokningar, säkerhetsregistrering, tullposter, lagerhållning och finansiella affärsprocesser.

Vår logistikplattform

Descartes logistikplattform ger snabbare time-to-value och ökar produktiviteten och prestandan för företag av alla storlekar.

Vårt nätverk

Descartes Global Logistics Network™ (Descartes GLN™) är standarden för utväxling av multimodal, elektronisk data och dokumentation mellan företag.

Våra applikationer

Descartes logistikapplikationssvit erbjuder branschens bredaste utbud av modulära, molnbaserade, interoperativa logistikapplikationer för webb och trådlöst.

Vår community

Världens största multimodala logistik-community där företag snabbt kan få kontakt och samarbeta

Vårt innehåll

Descartes globala handelsinnehåll hjälper till att förbättra efterlevnad av handelsregler, minska risker, minimera tullkostnader och få insikt i internationell handel.

Achieving
Excellence

Learn how US Foods is Keeping Kitchens Cooking® with Help from Descartes.

Maximizing
Compliance Rates

A Complete Logistics Service Company with Help from Descartes.

Route Planning
Success Story

Using Descartes to improve in-house fleet productivity.