Ruttplanering & Optimering

Använd strategisk ruttplanering för att skapa basrutter eller för att se över olika scenarier för er distribution. Exekvera sedan leveransen på det mest optimala sättet med förbättrad resursfördelning, minskade körtider och mindre miljöpåverkan.

Optimerade leveranser
Iceland Post använder Descartes ruttplanering för att möta upp mot en växande e-handel
eBook
Strategisk ruttplanering - Värdet av kontinuerlig optimering. Anpassa rutter efter hög- och lågsäsong eller förändrad kundbas.
Pågen håller planen
WinRoute ger Pågen ett verktyg som underlättar deras arbetsplanering samtidigt som löftet till kunderna bibehålls.   
WinRoute ger flera fördelar
Martin & Servera optimerar sina transporter med strategisk ruttplanering, ett viktigt steg mot klimatneutrala transporter.  

Kombinera planerade och faktiska rutter med den senaste GPS-tekniken för exakta leveranser

Vi har lång erfarenhet som innovatörer av programvara för ruttplanering - vår teknik använder avancerade algoritmer och AI för att kontinuerligt leverera förbättringar i både strategisk och dynamisk ruttplanering.

Uppnå 5-25% genomsnittlig kostnadsminskning jämfört med äldre system för ruttplanering och manuella processer

Med stigande krav på kundservice, ökade kostnader för arbetskraft och fordon, ökad trafik, regleringar, konkurrens etc, är det mer komplicerat än någonsin att skapa optimala planer för rutter och lägga servicescheman. Descartes lösningar ger dina planerare, förare och din operativa ledning branschens mest avancerade verktyg som enkla att använda.

Våra kunder planerar miljoner rutter varje år och får följande fördelar:

  • Ökat antal rutter
  • Fullt nyttjade av tillgängliga bilar och förare
  • Pålitligt utförande av uppgifter för bästa service
  • Mindre planeringstid och resursbesparing
  • Anpassning och skalbarhet genom mycket konfigurerbar teknologi
  • Kontinuerlig förbättring av verksamheten med helt integrerade funktioner för mobila applikationer
  • Ökad effektivitet med AI-driven automatisering

Mark Parsons, Managing Director at BC Sands


"The Descartes solution is a unique and comprehensive platform. We could not find another last mile delivery solution that provides scheduling, delivery route planning and execution, proof-of-delivery, automated pre- and post-delivery notification services, and imaging functionality. It has fundamentally transformed our delivery operations."

Mer information


Ruttplanering & optimering
Skapa planer som effektiviserar verksamheten
Routing Map tile
Routing Infographic
Kontinuerlig optimering av alla tillgängliga fordon
Routing Blueprint
Blueprint for Profitability
Strategic Route Planning: Hur strategisk ruttplanering ger värde genom hela leveranskedjan

Vill du prata med en av våra experter?