Ruttoptimering


Förbättra din distribution med snabba, exakta och flexibla leveranser.

Med strategisk ruttoptimering kan du effektivt anpassa dina rutter och hantera variation i efterfrågan samtidigt som du får nöjdare kunder.

Iceland Post
Iceland Post skiftar huvudfokus från postutdelning till paketleveranser med stöd av strategisk ruttplanering
STARK GROUP
STARK GROUP, Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till sina kunder.
Webinar
Ruttoptimering - Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Anpassa din distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser.

Intervju
Stefan Karlöf, chefredaktör Supply Chain Effect, håller i ett samtal om strategisk ruttoptimering för både ökad effektivitet, hållbarhet och bättre kundservice.

Ruttoptimering minskar transportkostnaderna


Med avancerad planering får du visibilitet genom hela leveransen och kunden får kontinuerliga uppdateringar. Fler stopp på färre körda kilometer ger minskad miljöpåverkan och bidrar till en hållbar distribution.

Route Planning Optimization
Nyttja alla resurser genom hela din planering, från fasta rutter till daglig uppdatering
Appointment Scheduling
Kundupplevelse som gör skillnad - mer kostnadseffektivt med dynamisk schemaläggning
Dispatching
Information i realtid, GPS-Tracking & kommunikation
Mobile Solutions
Förbättrad leverans med integrerad mobil datainsamling, POD etc.
Fleet and Driver Performance Management
Förbättrat förarbeteende och minskat fordonsunderhåll
Telematics and Compliance
Spåra mobila tillgångar & följ ELD, HOS, förartimmar osv.
Data Analytics
Omvandla och visualisera data till användbar information

Optimera hela leveransprocessen


Descartes levererar branschens mest omfattande erbjudande av lösningar för integrerad ruttplanering, exekvering och uppföljning

Strategisk planering förbättrar dina resultat


>15%
Ökad bränsleeffektivitet

>10%
Ökad resursanvändning

5-25%
Minskade kostnader
"Våra kunder lägger stor vikt vid snabba, exakta och flexibla leveranser. Vårt mål är att leverera enligt avtal och erbjuda hög kundservice. Det är därför som vi i Norge, Sverige och Finland kompletterar vår lösning i Danmark med ruttplanering från Descartes.”
- Per Rimkjær, Project & Transport Manager, STARK GROUP
”Effektiv ruttplanering är viktigt för oss. Har vi en större exakthet i planen så minskar vi antalet mil som körs och når närmare så klimatsmarta transporter som möjligt."
- Ulf Karlsson, Logistikchef, Pågen AB

Tyres On The Drive erbjuder kundservice med Dynamic Appointment Self-Scheduling

Så här har Descartes ruttplanering och Appointment Scheduling ökat kundnöjdheten, ökat antalet rutter och minskat på nödvändiga resurser för användarna på Tyres on the Drive

Vill du prata med en av våra experter?