Tullsystem


Molnbaserade lösningar för en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för export och import.

Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.

Är du och din verksamhet redo?
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, e-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
Webinar - Automatiserade tullprocesser
Ta full kontroll genom automatiserade tullprocesser och screening mot sanktionslistor som säkrar global handel.

Branschens bredaste utbud av tullösningar

Våra tullösningar ger din verksamhet det IT-stöd som behövs för en kostnadseffektiv hantering av tullager, export, import och skapande av tulldeklarationer. Vi säkerställer att alla tulldokument skapas och skickas elektroniskt enligt gällande krav från Tullverket.


Tulldeklarationer
Vid handel över landsgränser – följ regler för arkivering och håll jämna steg med utvecklingen av regler

Security Filings (ENG)
Skicka elektronisk information till tullmyndigheter över hela världen för flera transportsätt
Product Classification & Duty Determination (ENG)
Snabb Harmonized System (HS) klassificering och minskade tullavgifter

Denied Party Screening (ENG)
Minska riskerna - undvik transaktioner med parter under sanktion över hela världen
Export Compliance (ENG)
Automatiserad exportprocess från dokumentation till kontroller
Other Government / Industry Programs (ENG)
Kom snabbt igång med att följa olika regerings- och branschspecifika initiativ
Data Analytics (ENG)
Omvandla och visualisera data till användbar information

Tullsystem som uppfyller Tullverkets krav

Descartes plattform bygger på många års erfarenhet av att arbeta med tullmyndigheter. Detta möjliggör för ett effektivt & digitalt samarbete mellan olika parter för att möta upp mot ett brett spektrum av myndighetskrav.


• Effektivisera varuflödet, inga fördröjningar

• Centraliserad tullhantering frigör resurser

• Minskad kostnad för extern tullhantering

• Kontroll på rätt klassificering

• Ta kontroll, deklaranten har det största ansvaret

• Använd befintlig data från försystem som t.ex. ERP och minimera felkällor

Är din verksamhet redo för framtidens tullhantering?


Höga krav på uppgifter från EU
EU har infört en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt. Förordningen fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025.

Detta är en stor förändring. Inte bara för tullverket utan även för de 161 476 svenska företag som importerar eller exporterar varor och för alla de logistikleverantörer som hanterar varor för sina kunders räkning.
tull logo

Moderna tullsystem som säkerställer att gällande tullregler följs


>95
Anslutna bolag inom
flygfrakt

>45
Anslutna bolag inom
båtfrakt

>135K
Anslutna bolag inom lastbilsfrakt

db schenker använder sig av tullsystem från descartes
”Med Descartes lösning kan vi producera förtullningar på ett effektivare sätt och förhoppningsvis öka våra marknadsandelar genom ett smartare utbud av tulltjänster”
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

jackon använder sig av Descartes lösning för tullhantering
"Genom att använda Descartes lösning för tullhantering får vi full kontroll över våra import- och exportdeklarationer”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Vill du prata med en av våra experter?