Vilka är fördelarna med en egen tullösning?

Dagens tullhantering kan upplevas komplex och som en utmaning att hantera internt. I den första av tre artiklar om tullösningar och regelefterlevnad kommer vi att fokusera på hur lösningar för tullhantering är ett stöd för företag inom global handel.   

Vad behöver företag ta hänsyn till för att skapa en effektiv tullhantering? Här beskriver vi de viktigaste aspekterna för att fatta rätt beslut om den bästa lösningen för företagets specifika behov.

Vad ingår i en tullösning? 

Lösningar för tullhantering är speciellt utformade för att underlätta och automatisera processerna som krävs för dagens importörer och exportörer. Samtidigt som ett modernt tullsystem säkerställer att gällande tullregler följs. 

Förberedelse av dokument 

Lösningar för tullhantering hjälper till att generera och hantera den nödvändiga dokumentationen som krävs för tullklarering. 

Regelefterlevnad 

Genom att använda en dedikerad tullösning säkerställer företag att komplexa tullbestämmelser och handelslagar följs. En tullösning ger tillgång till uppdaterad information och användning av rätt klassificeringskoder. Vissa system kan omfatta handelsavtal, tullsatser och andra tullregler som stöd till importörer och exportörer att klassificera sina varor korrekt och beräkna korrekta skatter och tullar. 

Integration mot tullmyndigheter 

En tullösning integreras ofta med de lokala tullmyndigheternas system och plattformar som TESS i Sverige, vilket möjliggör direkt uppgiftsinlämning av tulldeklarationer och annan nödvändig dokumentation för både AES och IDMS. En sådan integration underlättar kommunikationen och datautbytet mellan företag och tullmyndigheter, vilket förkortar svarstiderna och minskar risken för fel eller förseningar.  

Beräkning av tull och skatt 

En del tullösningar inkluderar funktioner för automatisk tull- och skatteberäkning. Beroende på företagets behov går det även att använda Tullverkets hemsida för att göra den här beräkningen. Genom att använda uppdaterade databaser för beräkning av tariff- och tullsatser får företag rätt stöd för korrekta tullsatser, skatter och avgifter för sina försändelser, vilket säkerställer korrekt och snabbare betalning. 

Registerföring 

En tullösning tillhandahåller vanligtvis funktioner för att hantera register över tulldeklarationer, tulldokumentation och transaktionshistorik. Dessa register hjälper företag att uppfylla kraven på efterlevnad av gällande tullregler och gör det möjlighet att spåra all nödvändig information inför en eventuell revision. 

Sammantaget så kan en tullösning förenkla och automatisera den process som företag använder för sin tullhantering, samtidigt som regler och krav från tullmyndigheter följs. För de företag som bedriver internationell handel blir det mindre manuellt arbete och mindre risk för fel vilket ger en snabbare hantering hos Tullverket. 

fraktfartyg i havet

Vilka företag behöver en egen tullösning? 

En modern tullösning är ett steg mot en effektiv hantering av nödvändig dokumentation som krävs för alla som har import och/eller export, från multinationella företag till små och medelstora företag. En tullösning kan vara till stöd för de här verksamheterna:  

 • Ombud som använder omoderna tullsystem eller som lämnar in uppgifter via myndighetsportal.

 • Speditörer som vill förbättra servicen mot sina kunder.

 • Företag som vill minska kostnaderna för sin tullhantering och få bättre kontroll.

Olika alternativ för intern tullhantering:

1. Generella lösningar

De här lösningarna är vanligtvis utformade för att få kontroll på alla sina affärsprocesser där fokus ligger mer på helheten än just specifika delar av processen.

Fördelar:

 • Allt i samma plattform, vilket minskar antalet system att arbeta med.

 • Perfekt för företag i uppstarten och som vill förenkla installationsprocessen. 

 • En enda kontakt för support.

 • Har vanligtvis inbyggda integrationer mellan de olika modulerna. 

Nackdelar:

 • Företag med mer komplexa processer eller planer på att utöka sina tulltjänster kommer att bli begränsade.

 • Verkar vanligtvis i ett slutet ekosystem och har svårigheter att integrera med andra system.

 • Tullhantering är sekundärt till centrala system så därav inte lika lätt att använda och saknar funktioner för att hantera större volymer eller mer komplexa processer.

2. Specialiserade/dedikerade tullösningar 

En dedikerad tullösning är vanligtvis enbart anpassad för tullhantering av högsta klass. Det idealiska valet för företag med ett brett utbud av tulltjänster, de som vill optimera sin tullverksamhet, eller de som redan har sina övriga processer inkluderade i befintliga system. 

Fördelar:

 • Dedikerat fokus på att tillhandahålla de bästa lösningar för tullhantering.

 • Hanterar ofta ett bredare utbud av tullprocesser, vilket säkrar upp mot förändrade behov inom tullhantering i framtiden.

 • Vanligtvis utformad för integration med befintliga system.

 • Fullt fokus på tullhantering, med användarvänlighet och tillgänglighet även stora volymer.

 • Har vanligtvis större expertis inom tullfrågor i sina support- och utvecklingsteam.

Nackdelar:

 • Täcker inte affärsbehov utanför tull och regelefterlevnad.

 • Data kommer att spridas över olika system.

Vill du få mer information om de olika fördelar och nackdelar som nämns ovan eller diskutera hur du väljer den rätta tullösningen för ditt företag? 

Kontakta oss nedan för ett samtal kring hur vi kan hjälpa till med att hitta den lösning som passar just ert företag. 

/Lars Persson


Skriven av:
Lars Persson

VP Sales,
Customs EMEA

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.