Hållbara transporter är en avgörande faktor för att kunna uppnå samhällets högt ställda klimatmål och för att möta konsumenternas och kundernas förväntningar.

I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och leveranstjänster och en optimering av fyllnadsgrader och returtransporter.

IT-system för hållbara transporter

Lars Persson, som är nordisk försäljningschef i mjukvarubolaget Descartes Systemes, ser dagligen hur företag av olika storlek investerar i IT-lösningar – bland annat TMS, ruttplaneringssystem och system för att maximera fyllnadsgrader – som ska effektivisera transportarbetet. – Det har accelererat ganska fort och klimatambitionerna är höga. Vi ser också att man tittar på IT-system för att bli effektivare och få ut en bättre kundnytta och med hjälp av systemen styra konsumenter att välja en klimatsmart transport, vilket ju också är ett sätt för vår kund att minska kostnaderna, säger Lars.

Deltagare i samtalet är: Maria Huge Brodin, professor i miljölogistik, Linköpings universitet Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes Systems Magnus Swahn, verksamhetsansvarig för Nätverket för Transport och Miljö (NTM)

Lyssna på webinaret här