En färsk undersökning visar på betydelsen av själva leveransen för kundens upplevelse av dig som leverantör. Att få leverans av hela ordern i rätt tid och inom allt snävare leveransfönster, och numera allt oftare samma dag, gäller både B2B och B2C.

B2C har varit tidiga med att erbjuda val av leveransdag och tidpunkt vid utcheckningen i web-shopen. Nu kommer det även starkt inom B2B. Leverans till byggarbetsplatser, till hantverkare, till affärer och till produktionsenheter. Insatsvaror på plats i tid. Varken för tidigt eller för sent. Annars kan det uppstå problem med personal, lagerplats, missad försäljning eller en fabrik på tomgång.

I en alltmer dynamisk värld heter lösningen avancerad dynamisk ruttoptimering med realtids-aviseringar till kund om leveransen, ”track-my-order” via karta, och en effektiv ”proof-of-delivery”. Man vill styra kunden genom det vi kallar ”lönsamma val”, i form av leverans vid bästa tidpunkten utifrån den överordnade logistiken. Så reduceras antalet körda mil och företagets miljöpåverkan.

På vårt webinar kommer vi med utgångspunkt i en undersökning om leveransnöjdhet vid hemleverans och ett antal praktikfall, berätta mer om möjligheterna med avancerad ruttoptimering, dynamisk slot-bokning och en fullt konfigurerbar mobil app, och ge en tydligare bild av hur detta fungerar i praktiken.

Är det dags att ta tillbaka distributionen i egen regi?

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: STARK Group
Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.