När omständigheterna är utmanande ska din leveransorganisation snabbt kunna anpassa distributionen utifrån varierande efterfråga av vissa varor. Med stöd för både ruttplanering och transportköp minskar också påverkan på mottagaren. Med över 20 års erfarenhet har vi hjälpt många kunder att optimera sin leveranskedja och uppnå en effektiv distribution av sina varor när leverans behövs, till den plats där de behövs.

På vårt webinar berättar vi mer om hur strategisk ruttplanering och de olika fördelar för företagens behov:

• Stark Group har minimerat väntetiden för leverans av material ut till byggarbetsplatser

• Pågen fick mer effektiv planering av veckoschema och dessutom mer klimatsmarta transporter

• Iceand Post gick från traditionell postleverans till paketleveranser och med full visibilitet

Läs mer om ruttoptimering & ruttplanering


logistik och supply chain logo
Podcast: Hållbara transporter
I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering
Intervju: Strategisk ruttoptimering
Lyssna på ett samtal med Lars Persson och Dan Hellström från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
Kundcase: STARK Group
Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.