Den molnbaserade lösningen ”Descartes eBookings for Ocean Shipment Management” är nu en SAP Endorsed App, godkänd och tillgänglig för köp online i SAP Store. Endorsed Apps är en kategori av lösningar från SAP som hjälper deras kunder att driva verksamheten på ett smartare sätt.

- Vi är glada över att Descartes eBookings for Ocean Shipment Management är en godkänd SAP app, säger Kenneth Wood, Executive Vice President, Product Management på Descartes, och fortsätter:

- Kapaciteten hos Descartes eBookings for Ocean Shipment Management att koppla samman transportörer över hela världen och hantera data om leveranser, hjälper tillverkare, detaljhandeln och distributörer att digitalisera sin leveranskedja.

SAP-godkända appar är premiumcertifierade av SAP med extra säkerhet, grundliga tester och mätningar mot benchmarkresultat. Descartes eBookings for Ocean Shipment Management är en del av Descartes Global Logistics Network och är integrerat med SAP Logistics Business Network. Kombinationen utökar kundernas möjligheter att hantera sjötransporter och flera parter och processer kan samverka från avtals- till bokningsstadiet samt från spårning till finansiell avstämning.

Descartes eBookings for Ocean Shipment Management är en molnbaserad, beprövad lösning som använder SAP TM genom SAP Business Network Freight Collaboration för att utföra bokningar och tillhandahåll information om leveransstatus.

- Den här typen av innovationer är avgörande för SAPs vision och för att leverera det intelligenta företaget till SAP-kunder, säger Darryl Gray, Global Vice President, Software Partner Solution Monetization & Success på SAP, och fortsätter:

 - Vi vill gratulera Descartes för att ha uppnått SAP Endorsed App-status för Descartes eBookings for Ocean Shipment Management. Partners som Descartes kan hjälpa oss att leverera en ”moln-först-strategi” med integrerade innovationer som levererar värde samtidigt som de löser viktiga affärsutmaningar.

Descartes eBookings for Ocean Shipment Management är tillgänglig på SAP Store, den digitala marknadsplatsen för lösningar från SAP och dess partners. SAP Store ger kunderna tillgång i realtid till mer än 2 000 innovativa lösningar från SAP och partnerlösningar som kompletterar och utökar deras SAP-applikationer och möjliggör digital utveckling av deras verksamhet.