Descartes in the News


Explore coverage of company and technology news

I det här avsnittet av Logistik & Supply Chain fördjupar vi oss i hur transporterna kan bli mer hållbara här och nu bland annat genom bättre planering, effektiva IT-stöd, smartare ruttplanering och optimering, genomtänkta val av transportslag och

”Descartes är ett spännande företag, jag ser fram emot att lära mig en ny bransch och få bidra till att Descartes fortsätta utveckling i samma positiva riktning. Det ska bli roligt att få bidra till Descartes fortsatta framgångar och jag hoppas

Mjukvarubolaget Descartes förvärvar det brittiska företaget Peoplevox, som bland annat erbjuder ett molnbaserat eWMS för e-handelsföretag. Descartes utökar genom förvärvet sitt erbjudande inom e-handelslösningar. Peoplevox adderar viktig kunskap och

Martin Jeppsson, Product Manager hos Descartes, kommenterar siffrorna i analysföretagen Radars årliga rapport. IT-investeringarna väntas öka med 1,2 procent under 2020 och störst tillväxt sker inom inköp av molntjänster där tillväxten väntas landa

En molnbaserad plattform samt implementeringen av GCT (Global Customs and Transport) mot SAP underlättar kommunikationen mellan Kronos Titan och tullmyndigheter. Enklare och mer effektiv tullhantering som uppdateras och anpassas till förändrade krav

Genom ruttplaneringsverktyget Winroute från Descartes får Pågen mer effektiva transporter. Tack vare det nya systemet får Pågens medarbetare även ett verktyg som underlättar deras arbetsplanering samtidigt som man konstaterar att löftet till

DB Schenker väljer tullhantering från Descartes för de svenska, norska och danska verksamheterna. DB Schenker får effektivare tullhantering och automatiserad hantering av tulldeklarationer och tullager. Samtidigt kan företaget erbjuda sina kunder