Stora vinster att vänta med automatiserad tullhantering

Hallands Hamnar, Sveriges mest effektiva och nytänkande hamnföretag, väljer tullhanteringslösningen GCT (Global Customs and Transport) från Descartes. Implementeringen syftar till att förenkla och automatisera tullprocessen för att kunna fortsätta expandera verksamheten. 

Hallands Hamnar, en av Sveriges tio största hamnar, räknas idag som den moderna tidens logistikföretag. Företaget, med verksamhet i Halmstad och Varberg, erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och lagertjänster. För att fortsätta skapa tillväxt, ge långsiktigt god lönsamhet och gynna utvecklingen på västkusten har Hallands Hamnar valt att införa en helt ny och molnbaserad tullhanteringslösning från Descartes. 

– Vi gör det här för att vi ser stora vinster med det. Vi ser hela tiden över vårt sätt att arbeta och vilka verktyg vi använder oss av för att bli smartare och mer effektiva. Med GCT-lösningen från Descartes kommer på ett betydligt enklare sätt kunna sköta vår tullhantering och våra kontakter med olika speditörer, säger Henrik Nanfeldt, Operativchef på Hallands Hamnar. 

Ökad produktivitet i sikte för HallandsHamnar

Tullhanteringslösningen ger inte bara Hallands Hamnar möjlighet att elektroniskt ta emot och hantera tulldokument. Företaget räknar också med en betydande produktivitetsökning då de automatiskt kommer kunna generera export- och importdokumentation i en helt integrerad process.

– Vår tullhanteringslösning GCT är främst riktad till företag med höga krav på en effektiv tull- och transporthantering, och Hallands Hamnar är ett sådant företag. Vi tror de kommer få stor nytta av plattformen då vi av erfarenhet vet att den hjälper till att reducera våra kunders kostnader och slimma deras processer. Vi ser fram emot att få följa deras resa mot en smartare och mer automatiserad tullhantering, säger Martin Jeppsson, Product Manager på Descartes.

Om Hallands Hamnar

Hallands Hamnar AB bildades i januari 2013, efter det att de båda anrika hamnbolagen i Halmstad och Varberg, slogs samman till ett gemensamt bolag. Hallands Hamnar är idag en fullservicehamn med bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten Recycling, Sågat virke, Containers, Pappersmassa, Bulk, RoRo, Biobränsle, Stål och plåt produkter, Flytande bulk, Textilmassa, Bilar, Projektlaster och Skogsprodukter. Närheten till europavägar och smidiga förbindelser med järnväg, inklusive järnvägsspår till alla kajer, har bidragit till att Hallands Hamnar i Halmstad och Varberg utvecklats till ett transport- och logistiknav på svenska västkusten. Läs mer på www.hallandshamnar.se