Det råder en kluvenhet hos konsumenten när det kommer till hemleverans av inköpta varor. Konsumenter älskar bekvämligheten med hemleveranser, men oroar sig samtidigt över leveransernas klimatavtryck. Detta framgår tydligt i en ny studie om hemleverans och kundnöjdhet som Descartes nyligen låtit utföra.

73 procent av de tillfrågade i Norden uppgav att de har leveransens klimatpåverkan i åtanke när de beställer hem varor online. Även om många återförsäljare just nu ser rekordhöga försäljningssiffror online, bör de vara medvetna om att kunderna kommer att förvänta sig mer hållbara leveranser med låg miljöpåverkan. Detta gäller särskilt för återförsäljare som riktar sig till yngre målgrupper. Studien visar på att konsumentens miljömedvetenhet ökar ju yngre konsumenten är, med en högsta nivå på 86 procent för gruppen 18–24 år. Även i Postnords senaste rapport över e-handeln i Europa står miljöfrågan högt på agendan för konsumenterna. Rapporten visar bland annat att cirka 30 procent av svenskarna aktivt väljer att handla inom Sveriges gränser för att minska klimatpåverkan.

Företag bör se konsumenternas ökande miljömedvetenhet som en möjlighet att inte bara göra sina kunder nöjda, utan också att en möjlighet till att förbättra företagets produktivitet och resultat. Det finns flera sätt att göra hemleveranser mer miljövänliga – där det idag går att kombinera förbättrad klimatpåverkan och en ökad effektivitet i leveranserna.

Olika konsumenter har olika krav och ingångsvärden i förväntan på leveransen. En del konsumenter vill till exempel ha leveransen så snabbt som möjligt, andra så billigt som möjligt. Och nu alltså allt oftare på det mest miljövänliga sättet. I undersökningen frågade Descartes konsumenterna hur intresserade de är av leveransrelaterade tjänster och de tre mest valda leveransalternativen hade positiva miljökonsekvenser. Genom att konsolidera kundens beställningar under en vecka samt använda drop box-faciliteter, kan återförsäljare minska antalet leveranser till kunden, vilket minskar leveranskostnaderna och antalet körda kilometrar. Det har alltså både en positiv effekt på miljön och återförsäljarens driftskostnader.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda ekoleveranser. Med ekoleveranser menas leveransalternativ som ligger inom befintliga leveransfönster och därför kräver kortare körsträckor. Mindre bränsle betyder i sin tur lägre koldioxidutsläpp och därför är detta tillvägagångssätt ett mer miljövänligt alternativ. Tack vare minskade körsträckor som krävs för att utföra leveransen (vanligtvis ca 20 procent jämfört med standardiserade leveranser) är ekoleveranser de mest koldioxidsnåla och mest kostnadseffektiva. Det är en ”win-win” för både kunden och återförsäljaren.

Det går att se en koppling mellan de miljövänliga alternativen för hemleveranser och tillvägagångssätt som ger resultat – och som dessutom skiljer sig från hur de flesta återförsäljare arbetar.

För det första måste återförsäljare gå från en lägesbaserad leveransplanering till orderbaserad leveransplanering. Detta tillvägagångssätt tar inte bara hänsyn till beställningarna för en enskild kund, utan väger in hela kundbasen. För det andra måste leveransalternativen kunna presenteras dynamiskt för kunden när de handlar för att informera dem om leveransens miljöpåverkan.

Kombinationen av de två gör att kunderna kan välja miljömedvetna leveranser och med största sannolikhet, även minska kostnaden för hemleverans för återförsäljaren.