Ökad produktivitet och optimerade sista milen-leveranser blir allt viktigare för leverantörer inom byggbranschen

Konsumenter ställer idag allt högre krav på snabba och effektiva leveranser och med den rådande förarbristsituationen är det extra viktigt att arbeta för att förbättra produktiviteten i den befintliga fordonsflottan. SIG, ledande europeisk leverantör av specialbyggmaterial, har tack vare lösningar från Descartes ökat produktiviteten och optimerat sina sista milen-leveranser avsevärt.

Inom många branscher, till exempel bygghandeln, är sista milen-leveranser en viktig del i företagens konkurrensstrategier. Förmågan att snabbt, tillförlitligt och exakt kunna leverera till kunder och samtidigt erbjuda mervärdestjänster kan förbättra kundrelationer och öka intäkterna. Planering som täcker in de begränsningar och arbetssätt som förekommer i verkliga livet måste kombineras med smarta system för ruttoptimering som kan ta fram modeller för sista milen-leveranser, samt skapa rutter som ger bästa kundservice och maximera lönsamheten. Eftersom sista milen-leveranser är så viktig för kundnöjdheten är det avgörande för många företag inom byggbranschen. De som inte använder det bästa arbetssättet riskerar att förlora de konkurrensfördelar de tidigare kunde förlita sig på. 

SIG plc tar hjälp av Descartes lösningar

SIG plc, ledande europeisk leverantör av specialbyggmaterial, har implementerat Descartes omfattande lösning för sista milen-leveranser, inklusive lösningar för ruttplanering, exekvering och elektroniskt leveransbevis (ePOD). Med hjälp av lösningarna från Descartes har SIG ökat OTIF-leveranser (On-Time-In-Full) med 10–15 procent samt ökat leveransvolymen med 25 procent med hjälp av den befintliga fordonsflottan.

Byggmaterialsbranschen är mycket flytande och SIG sticker ut genom att erbjuda en agil och pålitlig service till våra kunder. Descartes lösningar hjälper oss att hantera våra distributionscenter och områden mer effektivt, med tillgång till realtidsinformation för hur vi ska organisera och styra vår leveranser optimalt. Detta har förbättrat vårt erbjudande till våra kunder och vi kan nu utnyttja våra resurser mer effektivt, säger Edward Carbett, programansvarig på SIG.