Transportstyring


Øk effektiviteten, reduser kostnadene og forbedre tjenesten på tvers av kjøpt transportdrift.

Fordelar med Transport Management
Descartes løsninger har både standard og avanserte funksjoner som strømlinjeformer, koordinerer og skaper full synlighet i ditt transportkjøp.
Descartes Benchmark Survey 2023
Ny studie fra Descartes: 65% oppgir at det er aktuelt med økte Transport Management-investeringer 

Full kontroll av logistikkostnader


Synkroniser transportprosessene og optimaliser transporten og flyten av varer med multimodal transportstyring, synlighet i sanntid og løsninger for Dock Scheduling & Yard Management.

TMS
Optimaliser og utfør transport på tvers av typene
Synlighet i sanntid
Forbedre ytelsen med informasjon om sanntidsstatus for forsendelser
Capacity Matching
Mål automatisk tilgjengelig kapasitet for å dekke flere laster og bygge sterkere transportforhold
Distribusjon for detaljhandel
Forbedre kontrollen over flyt av varer fra distribusjonssentre til detaljhandel
Forsendelse av pakker
Automatiser og optimaliser forsendelser av små pakker
Fraktmeglere TMS
Pålitelige funksjoner for transportledelse - utviklet av fraktmeglere for fraktmeglere
Dock Scheduling & Yard Management
Automatiser og forbedre oversikten når du planlegger aktivitet på lasteplass og plassering av tilhengere
Dataanalyse
Transformer og visualiser data til handlingsbar informasjon

Bransjens mest omfattende, digitalt tilkoblede og globale løsninger for transportstyring


Med Descartes løsninger optimaliseres alle transporter uavhengig av måten de gjøres; i luften, over havet, i en lastebil, med private kjøretøy, via pakker og annen distribusjon. Via Descartes Global Logistics Network kobler leverandører og kunder seg digitalt og letter samarbeid.

Resultat


5-10%
Redusert
transportkostnader

50%
Redusert tid til å spore forsendelser

5-20%
Forbedret produktivitet

Vil du vite mer om Descartes Transport Management?