Ruttoptimering


Förbättra din distribution med snabba, exakta och flexibla leveranser.

Webinar - Ruttoptimering
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?

Intervju: Strategisk ruttoptimering
Våra experter från Descartes Systems som svarar på frågor och diskuterar fördelar med ruttoptimering tillsammans med Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect.
FAQ ruttoptimering
Vad är ruttoptimering?
Här besvarar våra experter på de vanligaste frågorna om ruttoptimering

Vilka utmaningar kommer ruttoptimering att lösa?


Här delar Descartes kunder inom olika branscher med sig av hur de genom att strategiskt planera sina rutter kan optimera genomförandet av sina leveranser vilket ger fler nöjda kunder.

Ruttplanering
Nyttja alla resurser genom hela din planering, från fasta rutter till daglig uppdatering
Appointment Scheduling (ENG)
Kundupplevelse som gör skillnad - mer kostnadseffektivt med dynamisk schemaläggning
Dispatching
(ENG)
Information i realtid, GPS-Tracking & kommunikation
Mobile Solutions
(ENG)
Förbättrad leverans med integrerad mobil datainsamling, POD etc.
Fleet and Driver Performance Management (ENG)
Förbättrat förarbeteende och minskat fordonsunderhåll
Telematics and Compliance
(ENG)
Spåra mobila tillgångar & följ ELD, HOS, förartimmar osv.
Data Analytics
(ENG)
Omvandla och visualisera data till användbar information

Ruttoptimering minskar transportkostnaderna

Med ruttoptimering från Descartes sänker du dina kostnader för fordonsparker, förbättrar kundservicen och utnyttjandet av fordonsresurserna.


För företag som måste planera korta leveranstider, kan ruttoptimering underlätta arbetet med att skapa optimala rutter och därmed förkorta leveranstiderna.

Ruttoptimering kan också användas på ett mer strategiskt sätt för att fastställa hur policyförändringar påverkar bl.a. kundservice,  hur företag på bästa sätt kan ge service till nya kunder, eller nya marknader samt förändringar av exempelvis fordonstyp och förarbyten. 

optimera dina transporter med hjälp av Ruttoptimering från Descartes

Förbättra dina resultat med strategisk ruttoptimering


>15%
Ökad bränsleeffektivitet

>10%
Ökad resursanvändning

5-25%
Minskade kostnader
"Våra kunder lägger stor vikt vid snabba, exakta och flexibla leveranser. Vårt mål är att leverera enligt avtal och erbjuda hög kundservice. Det är därför som vi i Norge, Sverige och Finland kompletterar vår lösning i Danmark med ruttplanering från Descartes.”
- Per Rimkjær, Project & Transport Manager, STARK GROUP
”En effektiv ruttplanering är viktigt för oss. Har vi en större exakthet i planen så minskar vi antalet mil som körs och når närmare så klimatsmarta transporter som möjligt."

- Ulf Karlsson, Logistikchef, Pågen AB

Tyres On The Drive erbjuder förbättrad kundservice med Dynamic Appointment Self-Scheduling


Se hur Descartes ruttplanering och Appointment Scheduling har ökat kundnöjdheten, ökat antalet rutter och minskat på nödvändiga resurser för användarna på Tyres on the Drive

Vill du prata med en av våra experter?