Transport Management


Öka effektiviteten och minska transportkostnaderna med hjälp av Transport Management (TM)

Fördelar med Transport Management
Descartes lösningar har både standardfunktioner och avancerade funktioner som effektiviserar, samordnar och skapar full visibilitet i hela ditt transportköp
Ladda ner vår Benchmark Survey för 2022
Vår nya e-Book " Transportation Management Benchmark Survey 2022" ger en inblick i den strategiska betydelsen av transporthantering och hur e-handel och andra trender påverkar ledningens taktik och det ekonomiska resultat.

Full kontroll på logistikkostnader


Synkronisera transportprocesser och optimera varuflödet med stöd av multimodal transporthantering, visibilitet i real-tid och lösningar för Dock Scheduling & Yard Management.

TMS
Optimera alla transporter, oavsett transportsätt
Real-time Visibility
Förbättra effektiviteten och få uppdaterad leveransstatus i realtid.
Capacity Matching
Matcha tillgänglig kapacitet automatiskt, hantera fler laster och bygg starkare relationer till transportörer
Retail Distribution
Förbättra kontrollen av lagerflödet från distributionscentraler till butiker
Parcel Shipping
Automatisera och optimera leveranser av mindre paketförsändelser
Freight Broker TMS
Pålitliga funktioner för transportledning – framtagna av fraktmäklare för fraktmäklare
Dock Scheduling & Yard Management
Automatisera och förbättra överblicken vid tidsplanering för aktivitet på lastkajer och placering av trailers
Data Analytics
Läs in data, visa information och få förslag på möjliga åtgärder

Branschens mest omfattande, digitala och globala lösningar för Transport Management


Med Descartes lösningar optimeras alla transporter oavsett på vilket sätt de görs; i luften, över hav, i lastbil, med privata fordon, via paket och annan distribution.

Via Descartes Global Logistics Network ansluter både leverantörer och kunder digitalt vilket underlättar samarbetet.

Resultat


5-10%
Minskade
transportkostnader

50%
Minskad tid för att spåra försändelser

5-20%
Förbättrad produktivitet

Vill du prata med en av våra experter?