Tillverkning & Distribution


Använd smart logistik för kostnadseffektiva leveranser och service i toppklass


Effektiva logistiklösningar och väl fungerande leveranskedjor är avgörande för att skapa konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt för ledande företag inom tillverkning och distribution. Företag över hela världen förlitar sig på Descartes lösningar för att transportera varor, information, resurser och personal till de platser där de behövs – i rätt tid.

Descartes kombinerar innovativa lösningar, ett omfattande nätverk av tjänsteleverantörer inom handel och logistik med kraftfulla informationstjänster som gör att tillverkande företag och distributörer kan prestera maximalt. Descartes heltäckande erbjudande med molnbaserade lösningar för logistik och leveranskedjor ger tillverkande företag och distributörer möjlighet att växa och skapa nya affärsmöjligheter.

Viktiga funktioner för företag inom tillverkning & distribution


Branscher där vi arbetar


Fordon, bygg och konstruktion, kemikalier, konsumentprodukter, livsmedel och drycker, teknologi och elektronik, komponenttillverkning, grossistdistribution, medicinsk utrustning, laboratorier, propan, olja och gas

Building Materials
Byggmaterial

Woman with Technology and Food
Livsmedel och drycker
Medical Supplies
Medicinsk utrustning
Propan, olja och gas

Behöver du en branschexpert?