Kostnaden för drivmedel är fortsatt på höga nivåer och det är en påtaglig kostnad för företag som är beroende av transporter. Detta bekräftades vid SCB:s senaste upplaga av byggkostnadsindex som kom i oktober och visade att byggföretagens kostnader för drivmedel och transporter ökade mellan augusti och september. En realitet för många fler branscher, inte minst inom transport och logistik. En utveckling som bidrar till behovet av ökad ruttoptimering. 

- Vi ser att fler företag inom transport och logistik behöver jobba ännu mer med att optimera sina rutter och planera sina transporter för att minimera bränsleförbrukningen. Det gynnar inte bara företagens plånbok utan det blir även en vinst för klimatet, säger Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes.  

Samplanerade leveranser passar alla typer av transporter  

I den andra upplagan av Descartes årliga undersökning om hållbara hemleveranser, ”Home Delivery Sustainability: Consumers Expect More!”, kunde vi se att se att 64 procent av undersökningens svenska respondenter var intresserade av att samla sin e-handelsköp under en veckas tid till en gemensam leverans. Undersökningen visade också att 61 procent var villiga att samla sina köp om det var flera leveranser i samma område. Det tankesättet på hela transport- och logistiksektorn kan bidra till att sänka kostnaderna för bränsle och därmed också utsläppen. 

-  När vi nu ser att svenska konsumenter kan vara villiga att samla sina e-handelsköp i en leverans är detta något som behöver bli ett naturligt alternativ när transport- och logistikföretagen erbjuder leveransalternativ till sina kunder, oavsett om det gäller privatpersoner eller till företag. På så sätt breddar vi alternativen med leveranser som minskar användningen av drivmedel i olika former, samtidigt som transportbranschen gör sitt för att vara med och bidra till minskade utsläppt säger Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes.  

Konsumenterna föredrar miljövänliga leveranser 

Undersökningen om hållbara hemleveranser hade också flera indikationer på att konsumenterna föredrar miljövänliga transportalternativ. 65 procent var intresserade av ett koldioxidneutralt leveransalternativ samtidigt som 61 procent vill att företaget som säljer produkten ska rekommendera det mest miljövänliga alternativet när det gäller leveransen av varan. Det är en inställning som bör påverka hela leveranskedjan. 

- Förutom att få bort höga drivmedelskostnader ser vi allt fler indikatorer om att konsumenterna vill ha miljövänliga transporter när det beställs en hemleverans. Detta är ingen nyhet i sig, men incitamentet att öka takten på transportföretagens omställning borde rimligen öka. När slutkonsumenterna är så tydliga, så finns det stora fördelar om det synsättet tillåts påverka hela leveranskedjan, från råvarutransport till slutgiltig hemleverans. Det blir win-win på alla sätt, avslutar Lars Persson, Nordisk försäljningschef på Descartes.