Blog


Industry Thought Leadership

Vad handlar NCTS fas 5 om? Det nya transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) är ett digitalt system som utvecklats av Europeiska unionen för hantering av varor som transporteras mellan länder enligt konventionen om gemensam...
Tullverket kommer under 2024 att gå över till det nya exportsystemet AES (Automated Export System) som ersätter TDS export och Exportkontrollsystemet. En introduktion till AES AES är ett nytt system som tagits fram för att anpassa exporthanteringen...
Beslutet att byta tullösning, oavsett om det är en befintlig programvara eller via ombud, beror på de specifika behov, mål och utmaningar som företaget står inför. Här beskriver vi några av de scenarier som driver fram en byte av tullsystem.
Vilken leverantör av tullösningar är rätt för era behov? Vi har listat viktigaste punkterna för att hjälpa er jämföra leverantörer och välja den bästa partnern för att hantera ert projekt.
Med hjälp av ett molnbaserat TMS kan sändande företag spåra alla viktiga steg i processen, från inköpsorder till transport och leverans
Jag träffade nyligen tre företag som alla är mitt i arbetet med att omvandla sina logistikprocesser. Även om de är i så olika branscher som livsmedelstillverkning och byggmaterialdistribution har de en sak gemensamt – önskan om att leverera mer till...

Looking to meet with a solution expert?