I den här artikeln får du reda på hur du kan lösa transportutmaningar mer på ett mer kostnadseffektivt sätt, och med en snabbare avkastning jämfört med traditionella lösningar.

Ett mer avancerat TMS med ny arkitektur ger nämligen ett bättre och stabilare stöd för flera transportslag och även för närmare samarbeten mellan transportföretag och leverantör.

Här kommer 3 fördelar med en molnbaserad TMS-lösning:

1. Eliminera silos och optimera verksamheten med olika transportalternativ

Den nya generationens molnbaserade TMS-lösningar förändrar hur du kan se både på deras värde för organisationen och på implementeringsstrategin.

E-handelns tillväxt har tillsammans med förändrade leveransmodeller skapat organisatoriska silos inom transport-, logistik- och inköpsavdelningar. Båda dessa utvecklingar har utökat transportalternativen bortom de traditionella ”truckload” (TL) och ”less-than truckload” (LTL), till att operera med antingen en egen flotta av bilar eller en kraftig ökning av paketförsändelser, eller båda i kombination.

I försök att minska ”time-to-market”, eller ibland som ett resultat av förvärv, är det vanligt att de här lösningarna utvecklas utanför den traditionella transport- och logistikorganisationen eller också isolerat inom den. Och vad värre är: för bara några år sedan kunde de flesta TMS-lösningar bara effektivt stödja ett av de här transportalternativen (dvs TL/LTL, paket eller flotta).

Men så är det inte längre! Det har blivit dags att titta på hur ett molnbaserat avancerat TMS kan länka ihop olika avdelningar och stödja alla transportalternativ, optimera samtliga transporter, ge förbättrad kundservice och skapa nya försäljningskanaler.

2. Få bättre kontroll över inkommande transporter

Historiskt har transportköpare fokuserat på utgående transporter eftersom det är mest uppenbart att sänka kostnaderna där. Men det finns en stor besparingspotential även i att hantera inkommande transporter pro-aktivt. Typiskt sett ger det fyra fördelar:

1. Reducerade transportkostnader.
2. Förbättrad leveranskvalitet.
3. Förbättrad översiktlighet.
4. Minskat lager.

Med hjälp av ett molnbaserat TMS med ett integrerat nätverk av leverantörer och transportörer kan sändande företag spåra alla viktiga steg i processen, från inköpsorder till transport och leverans. Det gör det enklare att veta vilka leverantörer som har de mest korrekta ledtiderna och vilka transportörer som levererar i tid.

Det här kan låta som basal kunskap, men många företag saknar inte bara uppkoppling mot sina leverantörer - deras egna system är dessutom fragmentariska och ger delvis motsägelsefull information. Med ett TMS använder båda parter samma ledtider vilket tillåter förbättrad information om tillgängligt lager och minskad risk för lagerbrister. Genom att arbeta tillsammans med leverantörerna blir det möjligt att få en klar bild av vad transporterna faktiskt kostar och därmed en mer detaljerad förståelse för var besparingar kan göras.

Frågor som bör kunna besvaras är till exempel:

• Vilka säljares produkter har störst fysisk volym eller högst leveransfrekvens?

• Finns det geografiska områden där leverantörer finns så nära varandra att leveranserna kan konsolideras?

• Vilka interna kompetenser behövs, i form av transportörskontrakt respektive leverantörsriktlinjer för dimensioner, vikt och ruttplanering?

3. Få snabb avkastning genom att anpassa TMS-implementeringen

Utvecklingen i TMS-arkitektur de senaste fem åren har gett betydligt större flexibilitet när det gäller snabb avkastning på investeringen i en TMS-lösning. Historiskt har TMS varit lokalt installerade ”stand-alone”-lösningar som krävde månader av planering och implementering innan några besparingar uppstod. De var gjorda för företag med transportkostnader på upp emot en miljard kronor. Men flera trender har gjort TMS-lösningarna tillgängliga för fler företag, reducerat riskerna för stora transportköpare och gjort det möjligt att börja se besparingar redan efter några veckor.

Det handlar om molnbaserade och moduluppbygda TMS-lösningar. Molnlösningar tillsammans med enklare integration med befintliga affärs- och lagersystem (ERP/WMS) har minskat mängden IT-resurser som krävs, både ur kostnads- och expertissynvinkel. Oavsett projektstorlek har både implementation och avkastning snabbats upp.

Moduluppbyggnad ger företagen större flexibilitet att fokusera på just det funktionsområde som ger störst förbättring eller besparing, exempelvis optimering, exekvering, dock-scheduling och yard management. Alternativt kan det vara bättre att fokusera på försäljning per kundsegment och optimera på hemleveranser med egen/dedikerad bilflotta eller e-handel med paketleveranser. För företag som aldrig har haft ett TMS kan en modullösning minimera risker och ge möjligheter för internt lärande i organisationen.

Vad kan du göra inom 30 dagar?

För att ta reda på hur du kan dra nytta av de nya möjligheterna finns det några konkreta steg att ta redan de kommande 30 dagarna:

1. Gå igenom vilka transportalternativ ni använder och identifiera vilka silos som finns i er organisation. Tänk på att ta hänsyn till tillväxt och potentiella nya försäljningskanaler.

2. Utvärdera inkommande leveranser. Att ta sig an inkommande transporter för LTL/TL på områden där du redan har processer på plats på den utgående sidan ger snabbare avkastning.

3. Välj ett område och bygg ett business case. Ditt mål bör vara full avkastning inom 12 till 15 månader.


/Lars Persson, VP Sales Nordic Region

Lars Persson


VP Sales Nordic Region

Har fler funderingar om hur din verksamhet kan lösa transportutmaningar mer kostnadseffektivt?