Ny studie från Descartes: 65% anger att det är aktuellt med ökade Transport Management investeringar 

Nyligen släppte Descartes Systems Group sin sjunde årliga upplaga av ”Global Transportation Management – Benchmark Survey”. Resultatet av studien visar att tillväxten i företaget och förbättrad kundservice är fortsatt högst upp på listan över faktorer som avgör om företagen ska satsa mer på Transport Management. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes kommenterar studien.  

Studien tittar på vilken roll företagen anser att Transport Management har, identifierar nyckeltrender på marknaden, tittar på hur transportens värde mäts, undersöker vilken teknik, kapacitet och strategier som påverkas mest samt tittar framåt på hur det ser ut med IT investeringar framöver. Totalt deltog 345 respondenter i årets undersökning och det handlar om personer som är verksamma inom transport och logistik inom en rad olika branscher.  

- 65 procent av respondenterna indikerade att det är aktuellt med ökade Transport Management IT investeringar, samtidigt som 39 procent kommer hålla fast vid nuvarande investeringsnivåer. Endast 4 procent ser framför sig minskade satsningar. Ett tydligt tecken på att företagen vill öka sin TM kapacitet och detta trots en transportmarknad med något minskade kostnader, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.  

“Global Transportation Management – Benchmark Survey” visar att brist på förare, kapacitetsbegränsningar och bränslekostnader är topp 3 när det gäller industriella och regulatoriska faktorer som kommer att påverka branschen mest under de 5 kommande åren.   

Studien tittade också på vilka förmågor som behövs för en effektiv transport management. För sjätte året i rad toppade synlighet som den enskilt viktigaste faktorn (60%). På andra plats, för andra året i rad, låg möjligheten att spåra budet (46%), tätt följt av resultatstyrning/informationshantering och datavisualisering (45%).