Hur påverkas företag och konsumenter av de ökade handelsutmaningarna och vad kan man göra för att förenkla och säkra en korrekt och så smidig handel som möjligt?

Varuflödena till och från EU ökar oavbrutet som en följd av den tilltagande globala e-handeln. Samtidigt kompliceras handel och tullprocedurer av Brexit och andra handelsrisker. Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, e-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.

Deltagare i samtalet är Per Anders Lorentzon, Senior Advisor internationell handel på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Lars Persson, VP Sales Nordic Region på Descartes Systems och Jimmy Berglund, KAM och tullspecialist på Descartes Systems.

Läs mer om tullhantering


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
Webinar: Vilka är fördelarna med tullager?
I detta webinar berättar Jimmy Berglund, Key Account Manager Customs, mer om fördelarna med tullager.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.