Har du kontroll på din tullhantering och vad innebär det att automatisera? Ska man outsourca eller ta hand om tullhantering och screening av sanktionslistor internt?

Det går att outsourca tullhanteringen till transportörerna eller externa konsulter. Men du kan inte outsourca ansvaret! Det är företaget och dess medarbetare som hålls ansvariga vid fel och brister. 

Fullständig kontroll har man bara med ett eget tullsystem, helt konfigurerat och uppsatt till att passa det enskilda företaget. Tullprocessen kan då automatiseras, vilket sänker kostnaden och ökar säkerheten mot fel. 

Några andra fördelar:
• Ingen kostnad för att kontrollera tredjeparts arbete.
• Lägre kostnad per deklaration.
• Inga fördröjningar i skeppningsprocessen.
• Mindre bindning till transportör. Större möjlighet att minimera transportkostnaden vid varje försändelse.

Du är ansvarig - har du kontroll på vem du säljer till?
Det finns 700.000 sanktionerade personer och företag. Vi går igenom varför och hur du enkelt kan säkerställa screening av dina olika handelskontakter innan du ingår avtal. 

Se videon på YouTube

Mer om tullsystem från Descartes

Vi har lösningar for hela leveranskedjan

STARK GROUP, Nordens största återförsäljare och distributör av byggmaterial, har fullt fokus på exakta leveranser till kund.

Per Rimkjær, Project & Transport Manager hos STARK GROUP berättar hur:

Se videon på YouTube

Mer om ruttoptimering från Descartes