Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder. Är era processer, organisation och IT-system redo för framtidens tullhantering?

Under 2019 registrerades 8,3 miljoner tulldeklarationer för varuhandel i Sverige och där ibland 161 476 svenska företag som importerade eller exporterade varor över gränsen. Enligt SCB landade Sverige på ett positivt handelsnetto på 17 miljarder kronor. EU har infört en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt och fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025.

I Sverige innebär detta att dagens tullhantering vid import behöver anpassas till den nya EU-lagstiftningen. Tullverket har påbörjat arbetet med att ta fram nya importprocesser som innebär att ett nytt systemstöd behöver tas fram. Redan idag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt men i framtiden ska även kommunikation som är knuten till import ske digitalt. Denna utveckling inleddes i Sverige under 2019 och tullverket kommer successivt införa ett antal nya IT-system under perioden 2020 till 2025. Det är därför viktigt att företag ser till att deras IT-system synkar med tullverkets system. 

-Det finns stora fördelar med att digitalisera tullhanteringen så att dataflödena kan ske obehindrat mellan företagen och tullverket och mellan de många aktörerna i EU-ländernas varuhandel, säger Jimmy Berglund, Key Account Manager för Descartes tullsystem GCT (Global Customs and Transport).

Kravet från EU: Enhetlig och digitaliserad tullhantering

Uppgiften härrör från den förordning som kallas EUTK (EU:s tullkodex). För att alla EU-länder ska kunna använda och utbyta uppgifter på samma sätt måste it-system och förfaranden också vara enhetliga. Detta är nödvändigt för att skapa en så bra situation för företagen i EU som möjligt. Men tekniken förändras och tullområdet har inte hållit jämna steg. Länder som har varit långsamma med att införa elektroniska tullsystem har inte en lika stor uppgift framför sig.

Förordningen fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025. Detta är en stor förändring. Inte bara för tullverket utan även för de 161 476 svenska företag som importerar eller exporterar varor och för alla de logistikleverantörer som hanterar varor för sina kunders räkning.

Temporary storage

EU-förordningen innefattar även ”temporary storage”, vilket gör det möjligt för speditions- och logistikföretag att lagra varor i upp till 90 dagar innan de transporteras vidare utan att varorna behöver förtullas. Det behövs dock digital dokumentation för tillfälligt lager. Det finns stora fördelar med att digitalisera tullhanteringen, så att dataflödena kan ske obehindrat mellan företagen och tullverket och mellan de många aktörerna i EU-ländernas varuhandel. För företagen innebär detta att de måste se till att deras IT-system synkar med tullverkets system. Det är också viktigt att företagets tullsystem är nära integrerat med företagets affärssystem.

-Det är centralt att företaget har information och data på ett ställe och bara ett ställe. Det måste finnas en nära koppling mellan tullsystemet och ERP så att det inte krävs dubbelarbete eller finns risk för felkällor. Säger Jimmy Berglund, Key Account Manager för Descartes tullsystem GCT (Global Customs and Transport)

Enklare och säkrare tullhantering med GCT

För att säkerställa kedjan av enhetlig och automatiserad hantering av tulldeklarationer med nära integration till företagets affärssystem och med tullmyndigheterna i respektive länder har tullsystemet GCT från Descartes utvecklats. Lösningen används av företag av varierande storlek för att bland annat underlätta omfattande varuflöden till och från distributionscenter runt om i världen.  Ett tydligt exempel är ett logistikföretag med internationell räckvidd som är i stort behov av digital bokföring av tillfälligt lager till tullmyndigheterna. Det finns krav på att lagringdokumentationen läggs ut i realtid, och detta endast göras med ett effektivt digitalt tullsystem.

Tullsystemet GCT säkerställer kedjan av automatiserade tullprocesser med nära integration till företagets affärssystem och med tullmyndigheterna i respektive länder. Systemet används av både stora och små företag i deras omfattande varuflöden till och från distributionscenter runt om i världen. Fördelar med automatiserade tullprocesser kan vara:

• Snabbare tullhantering.
• Färre fel eftersom data bara skrivs en gång.
• Lägre kostnad för tullprocessen eftersom den är snabbare, enklare och datakvaliteten är högre.
• Företagen kan frigöra resurser för kärnverksamheten.
• Effektivare tullhantering bidrar till företagets globala konkurrenskraft.

Fyra testfrågor från vår tull-expert Jimmy Berglund


Jimmy Berglund pekar på fyra nyckelfrågor att reflektera över för att avgöra om en verksamhet är redo för framtidens tullhantering

1. Har vårt tullsystem integrerats på rätt nivå?

Har tullsystemet integrerats med både vårt eget ERP/företagssystem, med relevanta tullmyndigheter och med eventuella logistik- och samarbetspartners?

2. Har vi fjärråtkomst till vårt tullsystem?

Eller krävs det att vi är på vårt huvudkontor och får tillgång till tullsystemet från en företagsterminal? Det kan finnas många fall där det är en stor fördel att kunna få tillgång till systemet från fältet eftersom varutransporterna geografiskt sett är utspridda på vägar, i hamnar och på flygplatser i många olika länder.

3. Säkerställer vårt tullsystem "legal compliance"?

Det vill säga, uppdateras alltid systemet med de senaste tullsatserna, reglerna och kraven?

4. Vem är ansvarig för underhåll och uppdatering av vårt tullsystem?

Är det vårt eget ansvar, eller ligger ansvaret hos en tredje part som ansvarar för både tekniska resurser och tekniska kompetenser?

Vill du prata med en av våra experter?


Vi hoppas du når nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Om du har några andra funderingar om hur din verksamhet bör förbereda sig på bästa sätt inför kommande förändringar inom tullhantering, så tveka inte att höra av dig till oss på Descartes.

Läs mer om tullhantering från Descartes

webinar om automatiserade tullprocesser
Webinar - Automatiserade tullprocesser
Full kontroll med automatiserade tullprocesser och screening mot sanktionslistor som säkrar global handel.
Mikael Eriksson db schenker
DB Schenker
Automatiserade tulldeklarationer och tullager ger en effektivare hantering och samtidigt möjlighet att erbjuda kunderna nya tjänster.
Hallands Hamnar
Hallands Hamnar förenklar och automatiserar sin tullhantering med molnbaserad lösning.