Som Nordens största distributörer av byggmaterial är STARK GROUP verksamma på en mycket konkurrensutsatt marknad. Transporter och leveranser som kommer i tid är därför en viktig tjänst som man tillhandahåller sina kunderna. Den molnbaserade ruttplaneringen från Descartes är lätt att använda för både transportplanerare och chaufförer, och den mottagande kunden får besked på när de kan förvänta sig en leverans.

Se videon på YouTube

Mer om ruttplanering från Descartes