Strategisk ruttplanering


– vägen framåt till ökad lönsamhet 

Vilka är fördelarna med strategisk ruttplanering?


I vår ebok kommer vi att titta närmare på Best practice med strategisk ruttplanering och nyttan av regelbunden omplanering av befintliga rutter för en förbättrad distribution. Allt i syfte att reducera kostnader samtidigt som man ökar kundnöjdheten och uppnår högre servicenivå gentemot sina kunder. 

Ladda ner E-boken och få tips på hur strategisk ruttplanering kan ge ditt företag en effektivare leveransprocess. 


Hur kan leveransprocessen bli mer effektiv och lönsam?

Manuell planering av rutter är ett komplicerat och tidsödande arbete. Ofta resulterar det i att man inte uppdaterar sina planerade rutter så ofta som man borde, vilket försämrar både effektiviteten och servicen gentemot kunden. För en konkurrenskraftig och hållbar distribution krävs automatiserade beslutsunderlag som kontinuerligt uppdaterar leveransplanen. 

Genom en smartare planering av stopp på rutten kan man sedan snabbt och enkelt anpassa sin distributionsstrategi efter säsong eller andra förändringar som påverkar leveransen. Om planeringen läggs utifrån vilka tider man kan ge den specifika mottagaren, tex en butik eller byggarbetsplats så ökar kundnöjdheten och servicen gentemot kunden. 

Så här säger våra kunder: 

• "Vi ser ett allt större behov att oftare omplanera och räknar med att skapa mer tid hos kunderna, vilket är viktigt då våra medarbetare sköter merförsäljningen ute i butikerna.” 

• ”Effektiv ruttplanering är viktigt för oss. Har vi en större exakthet i planen så minskar vi antalet mil som körs och når närmare så klimatsmarta transporter som möjligt.” 

• ”Våra kunder lägger stor vikt vid snabba, exakta och flexibla leveranser. Vårt mål är att leverera enligt avtal och erbjuda hög kundservice. ” 

• ”Kunderna kommer att uppleva ännu mer exakta leveranser av sina beställningar. Dessutom kommer kunderna även uppleva att vår kundtjänst kan ge dem en mer direkt service när de ringer, eftersom kundtjänsten på en gång kan se status för alla leveranser.”