Vad är ePOD?


Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om POD (Proof of Delivery) i en FAQ.
Hittar du inte svaret på din fråga så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Vad är ett leveransbevis?

Leveransbevis (POD–Proof of delivery) är den process som som bevisar att kunden har mottagit varorna. Leveransbevis har traditionellt bestått av fysiska dokument underskrivna av kunden. Men många transportföretag har idag övergått till elektroniska kvitteringslösningar (ePOD) för att automatisera och rationalisera dokumentationen av en utlämning.

proof of delivery (epod) on phone

En mobilapp för ePOD eliminerar pappersarbete och läser in relevanta data och bilder som verifierar leveransen av en beställning, helt eller delvis, samt eventuella skador. På grund av covid-19 har många organisationer övergått till ”kontaktfria” ePOD-lösningar där man i stället använder elektroniska bilder plus GPS-koordinater för att dokumentera avlämningen.  

Vilka är fördelarna med leveransbevis? 

Leveransbevisen registrerar en slutförd leverans och utgör en del av faktureringsprocessen. Här upprättas en verifikation av leveransen och en dokumentation på eventuella avvikelser. Målet med leveransbevisen är att se till att kunden och företaget är överens om vad som har levererats samt den resulterande ekonomisk uppgörelsen. 

Pappersdokument kan användas som leveransbevis men dessa innebär högre risk för fel samtidigt som faktureringen går långsammare. Många företag har ställt om till elektroniska leveransbevis (ePOD) eftersom dessa system hjälper dem att automatisera och finjustera dokumentationen för en leverans. Ett ePOD-system sänker kostnaden för att läsa in utlämningsdata till kunderna. Manuell dokumentation elimineras helt.

Ett ePOD-system förkortar även faktureringscykeln genom att använda data om den genomförda leveransen för att fakturera kunden omedelbar i stället för flera dagar senare. Med ePOD kan du också skapa rätt faktura, undvika reklamationer och minska faktureringsfel. Du kan även använda ePOD för att säkerställa att rätt varor kommer till rätt kunder vid rätt tidpunkt, vilket minskar utlastningstiden. En annan fördel med ePOD är att eliminering av pappersbaserad dokumentation också hjälper till att minska klimatavtrycket. EPOD har också en ”kontaktfri” dokumentationsrutin vilket är viktigt till följd av covid-19-viruset.  

Varför är leveransbevis så viktigt?  

Leveransbevis är viktigt eftersom du får ett bevis på att varorna eller tjänsterna har levererats plus deras status hos kunden. Leveransbevis används som underlag för fakturering av kunder samt för dokumentering av eventuella reklamationer. Elektroniska leveransbevis (ePOD–electronic Proof of Delivery) är de mest exakta typerna av leveransbevis eftersom de inte kräver manuell datainmatning utan kan ta bilder och spara GPS-koordinater för avlevererade varor.  

Hur kan leveransbevis hjälpa mina kunder? 

Leveransbevisen hjälper kunderna att förstå vad som har levererats och dokumenterar alla avvikelser som kan leda till returleveranser, återbetalningar eller omleveranser. Elektroniska ePOD-bevis eliminerar dokumentationsfel och ger bättre beskrivningar av avvikelser, till exempel skador. Tack vare effektiv dokumentation kan ePOD hjälpa till att bygga förtroende hos kunder och förbättra deras totalupplevelse.  

Vad är kontaktfria leveransbevis?

Kontaktfria leveransbevis är en typ av ePOD (Electronic Proof of Delivery) där elektroniska bilder med GPS-koordinater används för att dokumentera en leverans. Dessa kräver inte en fysisk underskrift. Kontaktfria leveransbevis har blivit allt viktigare till följd av Covid-19-pandemin och kraven på social distansering. 


Webinar: Är din kund nöjd med sin leverans?
Vi kommer med utgångspunkt i en undersökning om leveransnöjdhet vid hemleverans, berätta mer om möjligheterna med dynamisk slot-bokning och en fullt konfigurerbar mobil app, samt ge en tydligare bild av hur detta fungerar i praktiken.

Vad betyder ePOD?  

Beteckningen ePOD står för ”electronic Proof of Delivery” och är ett system för automatisering och rationalisering av dokumentation vid en leverans. En mobilapp för ePOD eliminerar pappersarbete och läser in relevanta data och bilder som, helt eller delvis, verifierar leveransen av en beställning samt eventuella skador.  

Vilka är fördelarna med ePOD?   

ePOD hjälper till att automatisera och finjustera dokumentationen för en leverans. Ett ePOD-system sänker kostnaden för att läsa in utlämningsdata till kunderna. Manuell dokumentation elimineras helt. Ett ePOD-system förkortar också faktureringscykeln eftersom data av genomförda leveranser kan användas för att fakturera kunden omedelbart istället för flera dagar senare.

Med ePOD kan du också skapa rätt faktura, undvika reklamationer och minska faktureringsfel. Du kan även använda ePOD för att säkerställa att rätt varor kommer till rätt kunder vid rätt tidpunkt, vilket minskar utlastningstiden. En annan fördel hos ePOD är att eliminering av pappersbaserad dokumentation också hjälper till att minska klimatavtrycket.  

Hur kan ePOD hjälpa till att spara pengar?  

Med ePOD kan du minska leveranskostnaderna eftersom de elektroniska leveransbevisen eliminerar kostnaden för pappersformulär och manuell kvittering. Med elektroniska leveransbevis sänker du även kostnader för finansiell hantering i samband med fakturering och hantering av reklamationer.  

Vill du prata leveranser med en av våra experter?


Vi hoppas du når nya insikter genom att reflektera över dessa frågor. Har du några andra funderingar om hur din verksamhet kan effektiviserar sina leveranser? Tveka inte att höra av dig till oss!