YouTube

Web Seminarium Tullagerförfarandet i Sverige förändrats: är du redo ? Senast 1 juni 2018 skall alla som arbetar med tullager gått över till ett nytt tullagerförfarande. Alla som idag har ett tullagertillstånd måste även de få sina tillstånd omprövade.

Förändringen innebär att inrapportering rörande hänförande, hantering och uttag skall ske elektroniskt. Berörda företag skall också i detalj specificera sina rutiner vid den nya tullagerhanteringen i en förnyad tillståndsansökan från avisering av sändning till uttag från lagret. Rutinerna skall innehålla arbetsbeskrivningar och anvisningar för utförande av bokföring, så Tullen vid behov kan göra en fullständig revision.

Målet är att omprövning av tillstånden skall vara klart till 1 mars 2018. Är du klar? 

Tullen erbjuder en web-tjänst för rapporteringen men så manuellt kanske man inte vill arbeta, utan hellre ha systemstöd för automatisering av processerna. Är dina system redo?