Har du kontroll på din tullhantering?

Under 2019 registrerades 8,3 miljoner tulldeklarationer för varuhandel i Sverige och där ibland 161 476 svenska företag som importerade eller exporterade varor över gränsen. Enligt SCB landade Sverige på ett positivt handelsnetto på 17 miljarder kronor. EU har nu infört en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt och fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025.

Detta betyder att fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder. Är era processer, organisation och IT-system redo för framtidens tullhantering?

Ska man outsourca eller ta hand om tullhantering och screening av sanktionslistor internt?

Det går att outsourca tullhanteringen till transportörerna eller externa konsulter. Men du kan inte outsourca ansvaret! Det är företaget och dess medarbetare som hålls ansvariga vid fel och brister. 
Fullständig kontroll har man bara med ett eget tullsystem, helt konfigurerat och uppsatt till att passa det enskilda företaget. Tullprocessen kan då automatiseras, vilket sänker kostnaden och ökar säkerheten mot fel. 

Du är ansvarig - har du kontroll på vem du säljer till?

Det finns 700.000 sanktionerade personer och företag. Vi går igenom varför och hur du enkelt kan säkerställa screening av dina olika handelskontakter innan du ingår avtal. 

Fler fördelar med automatiserad tullhantering:

• Ingen kostnad för att kontrollera tredjeparts arbete.
• Lägre kostnad per deklaration.
• Inga fördröjningar i skeppningsprocessen.
• Mindre bindning till transportör. Större möjlighet att minimera transportkostnaden vid varje försändelse.

Läs mer om tullhantering


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, E-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.