Så förbättrar du kundupplevelsen med Last Mile Delivery

Inom e-handeln har B2C-företag varit tidiga med att erbjuda val av leveransdag och tidpunkt till sina kunder. Nu måste även företag inom B2B erbjuda samma möjligheter för att kunna leva upp till kundernas förväntningar om bra service.

Inom många branscher, till exempel distribution och handel, har sista milen-leveranser blivit en allt viktigare del i företagens konkurrensstrategi.

På vårt webinar kommer vi gå igenom fördelarna med sista milen-leveranser och berätta mer om möjligheterna med avancerad ruttoptimering, dynamisk slot-bokning och en fullt konfigurerbar mobil app, samt ge en tydligare bild av hur detta fungerar i praktiken.

Är det dags att ta tillbaka distributionen i egen regi?