I detta webinar berättar Jimmy Berglund, Key Account Manager Customs, mer om fördelarna med tullager.

Tullager är relevant för dig som:

• Exporterar varor

• Har behov av att lagra oförtullade varor Med tullager undviker företag dubbla importavgifter/tullavgifter för vidareexport.

Läs mer om tullhantering


Webinar: Automatiserade tullprocesser & screening av sanktionslistor
Leveranser i rätt tid och till rätt plats. Hur anpassar man sin distribution utifrån rådande efterfråga och tillgängliga resurser?
logistik och supply chain logo
Podcast: Brexit, tull och handels-utmaningar 2021
Lyssna på ett högaktuellt samtal om hur Brexit, E-handel och andra handelsutmaningar påverkar logistiken och ställer krav på en professionell tullhantering.
tullsystem sverige
Är din verksamhet redo inför framtidens tullhantering?
Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.