Stora vinster att vänta med automatiserade flöden

Företaget bakom Hi-Fi Klubben, Audionord International, inför tullhanteringslösningen GCT från Descartes som gör det möjligt för Audionord att automatisera delar av sitt arbetsflöde, och på så sätt slippa lägga resurser på de mest rutinmässiga momenten i tullhanteringen. Eftersom systemet är helt molnbaserat behöver Audionord inte heller löpande underhålla en egen servermiljö.

Eftersom Audionord International valt att själva hantera tullhanteringen är detta ett arbetsmoment som kräver tidsresurser varje vecka. För att förenkla och effektivisera hanteringen har Audionord därför valt att implementera Descartes lösning GCT (Global Customs and Transport) i sin verksamhet.

Audionord International har en eller två veckovisa leveranser av varor till Hi-Fi Klubbens norska butiker samt dagliga leveranser från Nordjylland till de norska webbkunderna. Vid vare leveranstillfälle inkluderar detta både export från Danmark och förtullning av importen till Norge.

– Vi hade ett behov av att uppgradera vår tullhantering med ny teknik som kan hjälpa oss att automatisera processen. Vi undersökte marknaden för tullsystem och landade till slut i GCT från Descartes då det ger oss den absolut bästa möjligheten att automatisera våra arbetsflöden, samtidigt som vi manuellt kan komplettera med data i systemet. Det är en unik kombination som kommer ge oss stor flexibilitet, säger Morten Nielsen, Transport- och projektledare på Audionord International.

Vid import av varor till de norska butikerna står Audionord själva för förtullningen. En process som inte bara inkluderar export av data från företagets ERP-system till GCT, utan också upprättande och leverans av dokument som skickas digitalt till transportören, så att föraren har tillgång till alla aktuella dokument.  

- Förutom att GCT har ett gränssnitt som är enkelt att arbeta i, ser vi även stora vinster med att gå från en on premiss-lösning, med egen server, till ett helt molnbaserat verktyg. Det frigör resurser för oss då vi inte längre behöver övervaka och underhålla serverplattformen på samma sätt som tidigare. Vi har säkrat för en hög drifttid och en uppdaterad programvara, vilket gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, säger Morten Nielsen.

Behovet av lätthanterliga och uppkopplade tullösningar ökar

För Descartes är Audionord ytterligare ett bevis på hur behovet av molnbaserade lösningar, som är enkla att hantera, ökar på marknaden.

– Vi ser hur allt fler kunder, befintliga som nya, kommer till oss med liknande behov som Audionord. Antalet leveranser är stora, processerna som finns är krångliga och äter mycket tid och resurser. Att då kunna presentera en lösning som kunderna lätt kan förstå sig på, som kräver minimalt med underhåll och som dessutom sköter många av deras rutinuppgifter är givetvis lockande. Det ska bli spännande att tillsammans med Audionord få vara med och utveckla och slimma deras tullhantering, säger Martin Jepsson, tullexpert och Product Manager på Descartes i Norden.

Om Audionord och Hi-Fi Klubben

Audionord International är företaget bakom Hi-Fi Klubben, som säljer kvalitetsutrustning för ljud och bild till konsumenter i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Företaget grundades av Johan Peter Lyngdorf 1980 som ett postorderföretag, och sedan dess har Hi-Fi Klubben utvecklats till en framgångsrik kedja av butiker med närmare 100 butiker i de fem länderna.