För de företag som vill förenkla och automatisera sin transporthantering, stöder Descartes TA-system (transportadministrativt system) detta med funktionalitet för transportbokning och spårning. Användandet av ett TA-system ger högre säkerhet vid utbyte av information och lägre kostnader iom minskat manuellt arbete. Det finns valmöjlighet att skriva ut alla dokument eller skicka dem elektronisk via e-mail eller EDI.  

Descartes TA-system integreras med befintligt affärssystem, är enkelt att använda och ligger i framkant gällande teknik och säkerhet samt möjliggör stor flexibilitet vid val av lösning. Den information som behövs för uppgiftslämningen hämtas frän affärssystemet (alt kan registrering stödjas av mallar eller göras manuellt) och skapa de dokument som behövs för transportsändningarna. Säkerheten är mycket viktig eftersom systemet hanterar stora mängder information som kan vara känslig utifrån konkurrensskäl. 

Integrering med befintligt affärssystem

Genom användandet av ett transportadministrativt system sparar företag både tid och pengar då den interna administrationen minskar. Med integration mot affärssystemet kan all användbar information automatiskt flyttas över till TA-systemet. På så sätt slipper företag mycket onödig dubbelregistrering av information. Dessutom kan företag använda mallar som kompletterar den information som inte finns i affärssystemet men ändå är återkommande. I dessa mallar anger man bl.a. vilka dokument som skall skrivas ut eller mailas.

TA-systemet ställer inga krav på när man skickar över information utan detta görs när det passar de befintliga rutinerna bäst. GCT kan integreras mot alla ERP-system på marknaden via vår standard- XML. EDI mot transportörer används för att kommunicera elektroniskt med transportörer. Descartes TA-system följer olika standarder, bl.a. Schenker, DHL, Bring, DSV, och Postnord.

Vi kan kommunicera med alla transportörer med förutsättning att de kan ta emot våra standardiserade format i XML. Det innehåller följande meddelanden: 

Sända pre-booking och ta emot bokningsbekräftelse.
Sända elektronisk transportinstruktion.
Sända statusfråga och ta emot statusmeddelanden som t.ex POD.
Ta emot elektronisk faktura tillsammans med fraktberäkning.

Valmöjlighet för transportbokning och spårning

Med TA finns även stöd för transportbokningar och möjlighet att konsolidera gods för en specifik sträcka eller samla flera ordrar på en och samma transport/bil. Vid mottagande av debiteringsbeskedet kan detta kontrolleras manuellt eller automatiskt mot fraktberäkningen i GCT och varna avsändaren om debiteringen inte stämmer mot överenskommet belopp. Denna funktion är mycket tidsbesparande och här kan företag spara mycket tid och pengar. För att ytterligare öka funktionaliteten kan man sedan ta emot en elektronisk faktura som automatiskt kontrolleras. 

Moduluppbyggt TA-system

Vårt TA-system levereras i olika basmoduler som kan kombineras med en mängd olika tilläggsmoduler och funktioner för att få en anpassad lösning efter företagets behov. Investeringen kan initialt göras i den lösningen som det för tillfälligt finns behov av, men kan sedan enkelt kompletteras i efterhand om behoven förändras. Basmodulerna innehåller de funktioner och dokument som är vanligast förekommande.

Följande funktionaliteter finns i GCT från Descartes 

Fraktkontroll:

• Statistikfunktion 
• Fraktberäkning 
• EDI mot TRP, elektronisk fakturakontroll 

Bokning:

• E-post PDF dokument 
• Elektronisk Transportbokning (IFTMBF/IFTMBC) 
• Elektronisk transportinstruktion (IFTMIN) 
• Mailbokning 

Ytterligare funktioner:

• Tull Export modul 
• Tull Import modul 
• Tullager 
• Temporary Storage 
• NCTS 
• EMCS 
• E-postavsiering 
• Farligt gods 

Dokument:

• SIS-fraktsedel 
• CMR 
• Transportinstruktion 
• Lastlista/Sändningslista 
• Godsetikett 
• Standard transportetikett (100×45mm) 
• Farligt godsdokument MDG och SDDG
• Transportetikett STE, DHL, Schenker, DSV, Postnord m.fl.) 

Vill du prata med en av våra experter?