Så sparar nordiska företag pengar med tullager

Många nordiska företag importerar varor från länder utanför EU. Har man sedan vidareförsäljning till länder utanför EU, exempelvis Norge eller Storbritannien, finns det stora besparingar att göra.

Du kan lägga upp oförtullade varor på ett tullager för att slippa betala tullavgift första gången vid import till Sverige för att sedan betala ytterligare en tullavgift vid försäljningstillfället. Har man stor export av varor till Norge, som är importerade från länder utanför EU, använder de flesta av våra kunder tullager för att undvika att behöva betala dubbla tullavgifter.

Exempel: Audionord International, företaget bakom Hi-Fi Klubben, som importerar högkvalitativa HiFi-produkter som sedan säljs i butikerna i Danmark, Norge, Sverige, Holland och Tyskland samt från deras webshop. För Audionord har det varit viktigt att automatisera delar av sitt arbetsflöde, och på så sätt slippa lägga resurser på de mest rutinmässiga momenten i tullhanteringen. De använder tullager då en stor del av deras produkter importeras från tredje land, varav några sedan återexporteras ut ur EU, för försäljning i deras norska butiker och som onlineförsäljning i Norge. Se mer i videon nedan:

Audionord använder tullager då en stor del av deras produkter importeras från tredje land, varav några sedan återexporteras ut ur EU, för försäljning i deras norska butiker och som onlineförsäljning i Norge.

En anledning till att Audionord använder tullager är för att spara pengar och minska antalet interna arbetstimmar. Genom automatisering minskas tiden som läggs på tullklarering, samt att man är förberedd för de nya europeiska standarder genom sitt tullsystem. Men den största besparingen med tullager för Audionord är att de slipper betala EU-tull på varorna som skickas till Norge från lagret i Danmark.

Hur tullager kan hjälpa företag med säsongsbetonat orderflöde?

Tullager är även intressant för företag som påverkas av säsongsberoende orderflöde som tex. vid olika årstider eller högtider. Företagen som har tullager kan erbjuda sin kunder bättre service då varorna ligger klara i tullagret för att vid beställningstillfälle/högsäsong snabbt kunna skickas till kunden. Företaget undviker på så sätt att låsa upp kapital genom att betala importtullar i förväg, det sker först vid försäljningstillfället.

Fördelar med tullager: Lagra varor utan tidsbegränsning och öka kassaflödet

En av fördelarna med tullager är att man kan lagra oförtullade varor utan tidsbegränsning. Eftersom varor som lagras i tullager inte förtullas direkt vid inköpstillfället, minskar kapitalbindningen vilket är positivt för företagets kassaflöde. Man får bättre kontroll över sitt lagersaldo både för fria cirkulationsvaror och för tullpliktiga varor.

Dessutom ökar möjligheten för en bättre lagerhållning av varor efter företagets behov, som tex vid högsäsong. Utan tullager blir leveranskedjan längre, eftersom lagret då måste anpassas utifrån kundens beställningstillfälle. Tullager gör det enklare och mer kostnadseffektivt att hålla varor på lager då varor kan förvaras i ett tullager under en obegränsad tid. Därför kan varan läggas på tullager tills man vet om de ska övergå till fri omsättning, återexporteras eller överföras till ett annat särskilt förfarande.

På så sätt säkerställer ditt företag att tullavgifter och skatt på varorna betalas först om varorna deklareras för fri omsättning. Om varorna återexporteras behöver man inte betala tullavgifter.

Andra anledningar att använda tullager, förutom att spara pengar

För varor som är satta i tullager betalas inte tullavgifter och moms vid tillfället när varorna importeras och inte heller under tiden som varorna ligger på lager. Tullavgifter och moms betalas alltså först när varorna tas ut ur tullagret. Detta ger frihet i att besluta tidpunkter när tull- och momsavgifterna ska betalas och därmed möjlighet att optimera kassaflödet. Det kan bidra till att utöka verksamheten på andra områden då tillgängligt kapital inte är bundet till avgifter just då.

Exempel: För Audionord innebar det att man kunde optimera själva tullhanteringen med stöd av ett eget molnbaserat tullsystem. Man ville minska antalet timmar internt som lades på tullhantering och vara förberedd i enlighet med den nya europeiska standarden (UCC). Tullsystemet hjälper Audionord att få kontroll över all tullrelaterad uppgiftsinlämning och de behöver inte längre underhålla egna servrar. Genom att optimera sina interna processer frigör de tid för personalen att fokusera på att ge sina kunder förbättrad service.

Vilka företag bör använda sig av tullager?

Tullager är särskilt användbart för företag som lagerför en viss volym av varor, som i nästa steg är aktuell för vidareförsäljning. En annan fördel är att förtullningen till Norge kan läggas upp så att exportdeklarationen i Danmark "vänds" för att bli en importdeklaration i Norge. På så sätt kan data återanvändas och hanteringen optimeras.

Så fungerar Descartes tullager och samarbete med Tullverket

Descartes tullager utgår från information från företagets försystem. Det kan vara information gällande order, faktura samt artikelnummer. Därefter upprättar vi ett lagersaldo och samkör det vid varje uttag av varor från tullagret. Descartes har ett kontinuerligt samarbete med Tullverket för att som systemleverantör kunna garantera att våra tullösningar följer gällande tullregler och myndighetskrav.

Exempel: HiFi Klubben Norge skickar ett antal reparationer tillbaka till Audionord Danmark, då man använder en procedur för aktiv förädling (IPR - Inward Processing Relief). Denna förflyttning av varor loggas automatiskt i tullsystemet, vilket möjliggör efterföljande dokumentation till danska Toldstyrelsen.Skriven av:
Lars Persson

VP Sales,
Customs EMEA

Vill du prata tullhantering med våra experter?


Boka ett möte med oss idag där vi berättar om hur du kan skapa en effektiv och säker tullhantering med automatiserade processer för bl.a. tulldeklarationer och tullager.